Rajd rowerowy „Od Michała do Michała” - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Rajd rowerowy „Od Michała do Michała”

Data publikacji 19.09.2019

W sobotę odbył się I Rajd Rowerowy im. Zygmunta Andresa ps. „Krogulec” – Komendanta Policji Państwowej w Strzyżowie „od Michała do Michała”. Rowerzyści przejechali łącznie ok. 100 km na stulecie Policji, na trasie Strzyżów – Miejsce Piastowe – Strzyżów.

Inicjatorem imprezy i jednocześnie głównym jej organizatorem był Komendant Powiatowy Policji w Strzyżowie - mł. insp. Mirosław Wośko. Patronat honorowy nad rajdem objęli Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie - nadinsp. Henryk Moskwa i Burmistrz Strzyżowa – Waldemar Góra.

Współorganizatorami przedsięwzięcia były: Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KPP w Strzyżowie, Zarząd IPA Region w Strzyżowie, przy współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Rzeszowie i Zarządem Terenowym NSZZ Policjantów KMP w Rzeszowie.

Inspiracją dla pomysłodawcy było uczczenie 100-lecia powstania Policji Państwowej, postać św. Michała Archanioła, który jest jednocześnie patronem polskiej Policji oraz Strzyżowa, a także szlachetna i patriotyczna postawa Zygmunta Andresa - Komendanta Policji Państwowej w Strzyżowie. Z. Andres narażając własne życie prowadził działalność konspiracyjną przeciwko hitlerowskim okupantom, m.in. wielokrotnie ratował mieszkańców okolicznych miejscowości od wywózki na przymusowe roboty, a także przyczynił się do wydania wyroku przez „podziemny” sąd na zdrajcy - policjancie który pełnił służbę na tym samym posterunku.   

W rajdzie uczestniczyło 40 osób, w tym mł. insp. Mirosław Wośko, Waldemar Góra – Burmistrz Strzyżowa, Paweł Midura – Zastępca Burmistrza Strzyżowa, bryg. Rafał Rutyna – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie,  ks. Rafał Borcz – wikariusz z łańcuckiej Fary, Marek Armata – Dyrektor GOSiR we Frysztaku. Najliczniejszą grupę kolarzy stanowili strzyżowscy policjanci, niewiele mniej liczni byli funkcjonariusze z KMP w Rzeszowie, oprócz nich w rajdzie wzięli udział policjanci z KWP w Rzeszowie, z komend z Krosna, Jasła i Sanoka, funkcjonariusz Służby Więziennej z ZK w  Jaśle, a także emeryci policyjni i krewni policjantów. Od strony technicznej przedsięwzięcie zabezpieczali Piotr Rędziniak – Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski – występując w roli ratownika medycznego, oraz asp. szt. Mieczysław Klimek – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP, który jechał samochodem obsługującym rajd.

Impreza rozpoczęła się od wspólnej modlitwy w strzyżowskiej Farze, którą prowadził ks. dr Jan Wolak, następnie uczestnicy w trzech grupach wyruszyli w trasę. Rajd wyruszył z pod pomnika św. Michała Archanioła na strzyżowskim Rynku, i wiódł przez malownicze tereny Czarnorzecko Strzyżowskiego parku Krajobrazowego, Doliną Wisłoka, do Miejsca Piastowego, i z powrotem do Strzyżowa. Po drodze kolarze zwiedzili m.in. dawną cerkiew greckokatolicką p.w. św. Paraksewy w Rzepniku, użytkowaną obecnie jako kościół filialny, a także ruiny gotyckiej warowni – zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Obiekt ten zyskał sławę głównie dzięki komedii Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Innym równie urokliwym miejscem na trasie rajdu był zabytkowy park w Żarnowcu, gdzie znajduje się XVIII wieczny dworek - Muzeum Biograficzne poświęcone Marii Konopnickiej. Dworek ten został zakupiony przez społeczeństwo i przekazany pisarce w 1903 r. z okazji 25-lecia jej pracy twórczej. Po przejechaniu połowy trasy rowerzyści dotarli do Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, gdzie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji policjantów i pracowników policji. 

Mszę odprawili wspólnie: ks. dr Jan Wolak - kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie, ks. Marek Buchman – Kapelan Podkarpackiej Policji i ks. Leszek Przybylski – Dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, a asystował im ks. Rafał Borcz.

Podczas mszy św. ks. Marek Buchman opowiedział jak ważna i odpowiedzialna jest praca policjanta, a także jakich poświęceń może ona wymagać. Odniósł się przy tym do historii francuskiego funkcjonariusza - Arnauda Beltrame’a, który w zeszłym roku dobrowolnie wymienił siebie za zakładnika przetrzymywanego przez terrorystę. Niestety ten szlachetny czyn przypłacił własnym życiem.

Po mszy cała grupa zwiedziła muzeum funkcjonujące przy sanktuarium. Można było tam m.in. zobaczyć relikwie św. Jana Pawła II, czy pamiątki po bł. Bronisławie Markiewiczu. Ks. L. Przybylski występując tym razem w roli przewodnika, przybliżył słuchaczom historię sanktuarium, wizytę papieża w Miejscu Piastowym, oraz działalność społeczną i życie bł. B. Markiewicza. Opowiedział również o ocaleniu zabudowań sakralnych w trakcie operacji Preszowsko - Dukielskiej, podczas II wojny światowej.

Szlak który przejechali uczestnicy rajdu, był dosyć wymagający, nie tylko ze względu na łączną długość 100 km, ale przede wszystkim na liczne i długie podjazdy, których suma wysokości wynosiła prawie 700 m. Nie bez znaczenia była także ponad 200-metrowa różnica wysokości n.p.m. najwyższego i najniższego punktu trasy. Trudy przejazdu oraz wysiłek z tym związany zostały w pełni zrekompensowane przez wspaniałą atmosferę jaka towarzyszyła rajdowi. Każda z osób jadących w rajdzie otrzymała pamiątkową koszulkę.

 

 

 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego
 • Uczestnicy rajdu rowerowego