Wydarzenia

Kontrola obozów harcerskich - wspólne działania Policji i Straży Pożarnej

Od początku wakacji, policjanci w powiecie bieszczadzkim, wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, przeprowadzają kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym obozów harcerskich.

Od początku wakacji funkcjonują obozy harcerskie i kolonie. Nad ich bezpieczeństwem czuwają różne służby, w tym Straż Pożarna oraz Policja. Działania policjantów nie ograniczają się jedynie do kontroli takich miejsc. Funkcjonariusze, poprzez liczne spotkania, chcą uczulić młodych ludzi na różnego rodzaju zagrożenia. W tym celu organizują zajęcia profilaktyczne, pogadanki, które zachęcają do bezpiecznych zachowań.

W ostatnim czasie służby przeprowadziły kolejne już wspólne kontrole, w których uczestniczyli policjanci oraz strażacy. Są to działania w ramch "Porozumienia w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami" z dnia 21 czerwca  2018 r., zawartego pomiędzy Strażą Pożarną, Policją, Lasami Państwowymi oraz organizacjami harcerskimi. 

W trakcie wizyt, prowadzone są rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za organizację wypoczynku. Omawiane są zasady bieżącego monitorowania prognozy pogody, jako jednego z obowiązków organizatora obozu. Przeprowadzane są ćwiczenia ewakucji obozów. Policjanci oraz strażacy uwrażliwiają uczestników na wystąpienia możliwych niebezpieczeństw. 

Policjanci w ramach działań prewencyjnych „Bezpieczne wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą” omawiają najważniejsze zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem.

  • Komendantka obozu harcerskiego, strażak, policjant
  • Grupa harcerzy wraz z policjantem oraz strażakiem
Powrót na górę strony