Wydarzenia

Święto Policji w ustrzyckiej komendzie

Data publikacji 21.07.2022

W środę 20 lipca 2022 roku w Ustrzyckiej Dolnych odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Podczas uroczystego apelu, który odbył się przed Komendą Powiatową Policji w Ustrzykach Dolnych, funkcjonariusze otrzymali awanse na kolejne stopnie służbowe. Uroczystość obchodów 103. rocznicy powołania Policji Państwowej zaszczycił swoją obecnością Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, jak i wielu znakomitych gości - przedstawiciele władz lokalnych oraz komendanci służb mundurowych.

W obchodach policyjnego święta uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych. Byli wśród nich m.in. Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Marek Andruch, Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne Bartosz Romowicz,
Z-ca Starosty Powiatu Bieszczadzkiego Artur Woźny, wójtowie gmin powiatu bieszczadzkiego, Przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego Marek Bajda, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne Arkadiusz Lupa, Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Jan Mazur, Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego Ryszard Prędki. Nie zabrakło również komendantów oraz przedstawicieli służb mundurowych – m.in. Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, jak również byłych komendantów ustrzyckiej jednostki.

24 lipca 2022 roku minie 103. rocznica utworzenia Policji Państwowej. Powiatowe obchody Święta Policji rozpoczęły się 20 lipca br. punktualnie o godzinie 13.00. Na początku, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak odebrał meldunek od dowódcy uroczystości kom. Marcina Podkalickiego. Następnie przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach mł. insp. Aleksander Szymaszek, który w swoim przemówieniu podkreślił profesjonalizm i zaangażowanie w służbę ustrzyckich policjantów, wskazując na konieczność postępowania przez podległych mu funkcjonariuszy zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej i poszanowania drugiego człowieka. Przekazał wyrazy uznania dla swoich podwładnych, którym życzył wiele radości i satysfakcji z służby oraz sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Komendant złożył rownież życzenia wszelkiej pomyślności dla Rodzin Policyjnych oraz emerytów.

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie awansów, odznaczeń i wyróżnień. Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza Matusiaka i Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych mł. insp. Aleksandra Szymaszka odebrało 21 funkcjonariuszy.
W powiecie bieszczadzkim awans w stopniu otrzymało - 2 funkcjonariuszy w korpusie oficerów młodszych,
16 w korpusie aspirantów, 3 w korpusie podoficerów. W korpusie oficerów młodszych na stopień nadkomisarza mianowany został I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych kom. Robert Gęborys,
a wręczenie aktu mianowania odbędzie się w trakcie wojewódzkich obchodów Święta Policji.

Podczas uroczystości głos zabrał insp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, który podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Podkreślił ogrom zadań, które realizowali policjanci podczas pandemii, jak również zadań związanych z wybuchem wojny na Ukrainie
i zaangażowaniu policjantów w pomoc uchodźcom. Słowa wdzięczności skierował również do przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, którzy wspierają Policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

 • Komendant Wojewódzki Policji przyjmuje meldunek od policjanta
 • Komendant Wojewódzki Policji wraz z policjantem
 • Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych
 • plac apelowy na nim policjanci
 • plac apelowy na nim policjanci
 • policjanci odbierają akty mianowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego policji oraz Komendanta Powiatowego policji w Ustrzykach Dolnych
 • policjanci odbierają akty mianowania z rąk Komendanta Wojewódzkiego policji oraz Komendanta Powiatowego policji w Ustrzykach Dolnych
 • Komendant Wojewódzki Policji
 • Starosta Powiatu bieszczadzkiego
 • Burmistrz Miasta Ustrzyki Dolne
 • Komendant Wojewódzki Policji, Komendanci Powiatowi ustrzyckiej komendy, zebrani policjanci
 • Komendanta Wojewódzki policji odbierający meldunek od prowadzącego ceremonię policjanta
Powrót na górę strony