Wydarzenia

PRZEMOC W RODZINIE - GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Data publikacji 11.08.2022

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

W przygotowanym informatorze znajduje się:
 
•    wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
•    wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
•    wykaz punktów konsultacyjnych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
•    wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
•    wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
•    rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
•    rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe;


 
Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych:  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

 

Wykaz instytucji, które oferują pomoc na terenie powiatu bieszczadzkiego:

Komenda Powiatowa Policji
w Ustrzykach Dolnych

ul. 29 Listopada 33

tel.  47 829 43 99  lub 997

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych

ul. Wyzwolenia 7, 
tel. 13 461 18 68

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ustrzykach Dolnych

ul. Bełska 22, tel. 13 471 10 80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czarnej

tel. 13 461 90 09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w  Lutowiskach

tel. 13 461 00 55

 

Powrót na górę strony