Wydarzenia

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych insp. Aleksandra Szymaszka

Data publikacji 27.02.2023

Pożegnano odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych insp. Aleksandra Szymaszka. Podczas uroczystej zbiórki, szef ustrzyckich policjantów złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariuszowi Matusiakowi o zdaniu swojego stanowiska. Odbyło się to w obecności władz samorządowych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych i zaproszonych gości, a także policjantów i pracowników Policji. Generał powierzył pełnienie obowiązków służbowych Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Robertowi Gęborysowi.

W piątek o godz. 13, odbyło się pożegnanie przechodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych inspektora Aleksandra Szymaszka. W uroczystej zbiórce uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Dariusz Matusiak oraz przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy ustrzyckiej komendy.

Podczas uroczystej zbiórki, inspektor Aleksander Szymaszek złożył nadinspektorowi Dariuszowi Matusiakowi meldunek o zdaniu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych.

W swoim wystąpieniu szef podkarpackich policjantów podziękował inspektorowi Aleksandrowi Szymaszkowi za zaangażowanie w pełnionej przez niego służbie i podkreślił jego dobrą pracę. Słowa podziękowań na ręce komendanta płynęły również od przedstawicieli samorządu, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, funkcjonariuszy i pracowników policji oraz zaproszonych gości.

Inspektor Aleksander Szymaszek pożegnał się z mundurem po 32 latach służby. Stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych objął 20 sierpnia 2018 roku.

24 lutego 2023 roku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Dariusz Matusiak powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych nadkom. Robertowi Gęborysowi, który do dnia 24 lutego br. był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych.

  • Od lewej:
I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych, Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych
  • Zgromadzeni policjanci
  • Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych, Poczet Sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych
  • Od lewej:
Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie
  • Zgromadzeni policjanci
  • Poczet Sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, w tle Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie
  • Zgromadzeni policjanci
  • Od lewej:
I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych gratulujący Komendantowi Powiatowego Policji w Ustrzykach Dolnych
  • Komendant Powiatowy Policji w Ustrzykach Dolnych przyjmujący bukiet kwiatów
Powrót na górę strony