Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2019 - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji 2019

Data publikacji 14.10.2019

Międzynarodowy Dzień Mediacji to inicjatywa służąca popularyzacji wiedzy związanej z metodami pozasądowego rozwiązywania sporów. W tym roku ten dzień przypada w czwartek 17 października, podczas Tygodnia Mediacji.

Tydzień Mediacji odbywać się będzie w dniach 14-18 października, natomiast w czwartek 17 października obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji. Obchody Tygodnia Mediacji mają na celu propagowanie postępowania mediacyjnego jako alternatywnego, pozasądowego sposobu rozwiązywania konfliktów.

Zalety mediacji:

  1.  Mediator jako bezstronna i neutralna osoba, profesjonalnie przygotowana do pełnienia swej roli, wspomaga i ułatwia porozumienie między stronami pozostającymi w konflikcie lub sporze pomagając wypracować najlepsze i akceptowalne , wypracowane i zaakceptowane przez obie strony rozwiązanie.
  2.  Nieformalność i szybkość postępowania pozwala na szybkie zakończenie sporu, bez konieczności udziału w postępowaniu sądowym.
  3.  Postępowanie mediacyjne to również niższe koszty w porównaniu do tych, jakie generuje postępowanie procesowe.
  4. W mediacji to strony decydują o sposobie rozstrzygnięcia swojego konfliktu. Zadaniem neutralnego mediatora jest ułatwianie komunikacji pomiędzy nimi bez  sugerowania rozwiązań i jego ocenienia.
  5.  Zaspokojenie istotnych dla obu stron potrzeb i interesów daje satysfakcję stronom konfliktu z rozwiązania sporu. Wspólna, dobrowolna praca nad osiągnięciem porozumienia zwiększa jego skuteczność.
  6. Odbywająca się na neutralnym gruncie, bez udziału osób trzecich, a jedynie w obecności bezstronnego negocjatora mediacja gwarantuje zachowanie poufności i dyskrecji w procesie wypracowywania porozumienia.

Podczas tygodnia mediacji na terenie całego kraju w komendach Policji, sądach, prokuraturach, ośrodkach mediacyjnych, kancelariach prawnych i poradniach psychologicznych organizowane są wydarzenia promujące ideę mediacji.

Program obchodów Tygodnia Mediacji i listy dyżurów mediatorów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobne informacje można znaleźć na stronach internetowych prokuratur i sądów.

Szczegółowe informacje o metodzie pokojowego rozwiązywania konfliktów jaką są mediacje, znajdziesz na stronie www.mediacja.gov.pl.

W Komendzie Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych, w czwartek 17 października, wyznaczeni policjanci pełnić będą dyżury, udzielając zainteresowanym informacji o zasadach pozasądowego rozwiązywania sporów.