Bezpieczny wypoczynek

Bezpieczny wypoczynek

Wakacje – to czas odpoczynku i zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej, tej która wyjedzie na kolonie czy obozy, jak i tej pozostającej w swoim miejscu zamieszkania. Policja wzorem lat ubiegłych podejmie działania których głównym celem będzie ograniczenie i eliminowanie sytuacji skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa uczestników zorganizowanego i niezorganizowanego wypoczynku. Działania te, prowadzone w ramach co rocznej akcji pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” będą miały charakter rozpoznawczy, informacyjno-edukacyjny i kontrolny.

W trakcie działań zwrócimy szczególną uwagę m.in. na:

 • organizację miejsc i placówek w zakresie właściwego ich przygotowania do zorganizowanego wypoczynku,
 • przygotowanie organizatorów i wychowawców w zakresie podejmowania działań gwarantujących uniknięcie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży,
 • właściwego postępowania organizatorów i wychowawców w przypadku zaistnienia zdarzeń naruszających przepisy prawa.


Wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, które zajmują się problematyką dzieci i młodzieży także w zakresie organizacji i prawidłowego przebiegu ich wypoczynku będziemy:

 • kontrolować obiekty, pod względem ich właściwego zabezpieczenia technicznego, przeciwpożarowego i sanitarnego,
 • organizować zajęcia informacyjno-edukacyjne dla wychowawców i uczestników letniego wypoczynku w zakresie unikania zagrożeń oraz zachowań i skutków tych zachowań, które wypełniają znamiona przestępstw i wykroczeń


SZANOWNI PAŃSTWO :
W okresie wakacyjnym dużo dzieci nie wyjedzie na kolonie czy obozy. Pozostaną w domach. Niektóre z nich codziennie, przez długi czas będą przebywały same. Mając na uwadze ich dobro przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić Państwa dziecko przed niebezpieczeństwem.

 • Co pewien czas przeprowadzaj z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na temat zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajomych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samochodem).
 • Naucz swoje dzieci, aby podczas Twojej nieobecności w domu nikomu nie otwierały drzwi (odwiedziny nieznajomych, krewnych, posłańców z pracy, a także innym dzieciom).
 • Zwracaj uwagę na sposób przechowywania kluczy od mieszkania, którymi dysponuje dziecko (najlepiej jest, gdy są przechowywane w szczelnie zamkniętej kieszeni a nie na sznurku na szyi lub pod słomianką).
 • Zapewnij dziecku bezpieczną zabawę w dom - zamontuj w drzwiach mocne zamki, zadbaj o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Poproś sąsiadów, aby zwracali uwagę na obcych. Jeśli masz telefon, zadzwoń o różnych porach i porozmawiaj z dzieckiem. Schowaj przed nim wszystkie lekarstwa.
 • Nie ujawniaj swoim pociechom miejsc przechowywania wartościowych przedmiotów.
 • W domu, obok telefonu, powinna znajdować się kartka z odnotowanymi numerami telefonów do pracy: Mamy, Taty lub bliskich członków rodziny (np. dziadkowie). Warto również wskazać numery do: Policji. Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży Pożarnej.
 • W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk:


Woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, jest groźnym i niebezpiecznym żywiołem. Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów dlatego:

PRZEKAŻ SWOJEMU DZIECKU NASTĘPUJACE INFORMACJE:

 • kąp się w tylko w miejscach odpowiednio organizowanych, oznakowanych i pod opieką dorosłych,
 • nie wchodź do wody wbrew zakazom ratownika, oraz w czasie kiedy wywieszona jest czerwona flaga,
 • nie wchodź do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy też dłuższym opalaniu,
 • w czasie kąpieli nie krzycz i dla zabawy nie wzywaj pomocy jeśli faktycznie nie jest Ci potrzebna,
 • przed wejściem do wody skorzystaj z natrysku, a jeśli go nie ma, to ochłodź całe ciało wodą,
 • przed każdym pierwszym skokiem do wody sprawdź jej głębokość i w miarę możliwości dno,
 • przy użytkowaniu sprzętu wodnego ( kajak, rower wodny, skuter itp. ) należy bezwzględnie zaopatrzyć się w kapok.


Korzystając ze sprzętu pływającego, mimo że umiesz pływać, nie przeceniaj swoich umiejętności!
Pamiętaj o tym, że na plaży i kąpieliskach wypoczywają inni, pozwól i im przyjemnie spędzić czas nad wodą.
Jeżeli dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek należy :

 1. dokładnie sprawdzić komu powierzamy opiekę nad dzieckiem,
 2. ustalić jakie ta osoba ma przygotowanie i doświadczenie zawodowe,
 3. uzyskać informacje jakie wrażenia wynieśli uczestnicy organizowanych przez nią poprzednich imprez,
 4. ustalić dokładny adres przebywania dziecka, warunki socjalne i opieki medycznej,
 5. precyzyjnie ustalić środki przewozowe. W razie wątpliwości co do stanu technicznego np. autobusu należy natychmiast powiadomić policję drogową lub najbliższy posterunek policyjny.
 6. dziecko wyposażyć w wykaz zabranych przedmiotów. Najbardziej wartościowe należy oznaczyć (np. poprzez naszycie inicjałów),
 7. przekazać dziecku drobną kwotę pieniędzy oraz kartkę z dokładnym adresem domowym i numerami telefonów do domu, do pracy rodziców (można włożyć do walizki gotowe, zaadresowane koperty z naklejonymi znaczkami).


Wakacje są okresem sprzyjającym kontaktom seksualnym młodzieży.
Przeprowadź rozmowę na temat konsekwencji nieprzemyślanych zachowań (przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie, środki uzależniające, powroty późną porą, wyzywające zachowanie lub ubranie).

Powrót na górę strony