Aktualności

Międzynarodowy Dzień i Tydzień Mediacji

Data publikacji 15.10.2020

W tym roku Tydzień Mediacji odbywa się w dniach 12-16 października, natomiast Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października. Ogólnopolska inicjatywa ma na celu upowszechnienie idei mediacji, jako narzędzia rozwiązywania konfliktów, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. W działania włączyli się również podkarpaccy policjanci.

Trwa Tydzień Mediacji odbywający się w dniach 12-16 października. Natomiast 15 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie ugodowego rozwiązywania konfliktów. W sądach, jednostkach policji i w organizacjach pozarządowych będą udzielane bezpłatne porady mediatorów.

Mediacja, to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora. Wspiera on przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia. Każdy z obywateli ma do niej prawo. W większości krajów na świecie jest ona powszechnie uznawaną i stosowaną metodą rozwiązywania sporów.

Ta inicjatywa ma charakter cykliczny, co roku organizowana jest przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji, jeszcze zanim sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. Jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Policjanci, wzorem lat ubiegłych, aktywnie włączyli się w działania promujące mediacje, jako skuteczną metodę rozwiązywania sporów.

Więcej informacji w tym zakresie znajduje się na stronie www.mediacja.gov.pl

Powrót na górę strony