Aktualności

Nadinspektor Henryk Moskwa, po blisko 29 latach służby, żegna się z policyjnym mundurem

Data publikacji 09.04.2021

Dziś, nadinspektor Henryk Moskwa przechodzi w stan spoczynku. Od początku związany był z Podkarpaciem, przeszedł wszystkie szczeble policyjnej kariery. Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie był od grudnia 2017 r.

Nadinspektor Henryk Moskwa, po blisko 29 latach służby w policyjnym mundurze, zdecydował o przejściu na emeryturę.

Okolicznościowe spotkanie, ze względu na epidemię, odbyło się w bardzo wąskim gronie. Komendant pożegnał się ze sztandarem jednostki. Obecni byli jedynie najbliżsi współpracownicy.

Z kadrą kierowniczą Podkarpackiej Policji, Komendant pożegnał się kilka dni temu, podczas odprawy zorganizowanej w systemie wideokonferencji. Podziękował wszystkim, z którymi przez ostatnie lata współpracował.

Życzenia i podziękowania za dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców Podkarpacia, przekazała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Nadinspektor Henryk Moskwa urodził się w 1973 roku w Pruchniku. We wrześniu 1992 r. rozpoczął służbę w Policji i naukę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest też absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Po ukończeniu uczelni w Szczytnie, w 1996 r. trafił do pionu kryminalnego komendy policji w Jarosławiu. Z tą jednostką związał się na kolejne lata. Najpierw pracował jako asystent i specjalista, potem zajmował stanowiska kierownicze. W latach od 2009 do 2015 był naczelnikiem wydziału kryminalnego, a od listopada 2015 roku zastępcą komendanta powiatowego w Jarosławiu. W styczniu 2016 roku został Komendantem Powiatowym Policji w Jarosławiu. 8 grudnia 2017 roku, Henryk Moskwa został powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. W lipcu 2019 r. został awansowany do stopnia nadinspektora Policji.

Komendant Główny Policji, do czasu powołania nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, powierzył pełnienie obowiązków młodszemu inspektorowi Stanisławowi Sekule - Zastępcy KWP w Rzeszowie.

  • Zdjęcie z uroczystości, w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Od lewej stoją: p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie młodszy inspektor Stanisław Sekuła, nadinspektor Henryk Moskwa (przy mikrofonie), mł. insp. Mariusz Skiba, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl
  • Zdjęcie z uroczystości, w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Po lewej na pierwszym planie Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, na środku nadinspektor Henryk Moskwa, po prawej Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart
  • Nadinspektor Henryk Moskwa żegna się ze sztandarem. Po lewej poczet sztandarowy.
  • Nadinspektor Henryk Moskwa klęczy przed sztandarem, po prawej poczet sztandarowy.
  • Zdjęcie z uroczystości, w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Od lewej stoją: p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie młodszy inspektor Stanisław Sekuła, nadinspektor Henryk Moskwa (przy mikrofonie)
  • Nadinspektor Henryk Moskwa podczas uroczystości złożenia wieńców przed tablicami upamiętniającymi policjantów pomordowanych w obozach jenieckich na Wschodzie oraz wszystkich, którzy oddali życie podczas pełnienia policyjnej służby w latach 1919-2009
    Nadinspektor Henryk Moskwa podczas uroczystości upamiętnienia funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie, Rzeszów 2020 r.
Powrót na górę strony