Aktualności

Działania "Prędkość" na Podkarpaciu

Data publikacji 13.08.2021

Nadmierna prędkość, to najczęściej wymieniana przyczyna wypadków drogowych. Wyniki pracy policjantów z wydziałów ruchu drogowego, wciąż pokazują, że nie brakuje kierowców, którzy zagrażają bezpieczeństwu. Dziś od rana, funkcjonariusze prowadzą działania pn. „Prędkość”, których głównym celem jest zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków, poprzez egzekwowanie przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Dziś od rana, funkcjonariusze na terenie województwa Podkarpackiego, jak i całego kraju, prowadzą działania „Prędkość”. Mimo że nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Celem policyjnych działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze będą prowadzić pomiary prędkości, zarówno statycznie, jak i dynamicznie. W akcji zostaną wykorzystane radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Zarówno statyczne punkty pomiaru prędkości, jak i pomiary prowadzone dynamicznie, możemy spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kom. Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w rozmowie z dziennikarzami, podkreślił, że działania "Prędkość" mają charakter przede wszystkim prewencyjny. Zwrócił także uwagę, że kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami.

Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m. in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz skrzyżowań.

 

  • Policjanci podczas działań kontrolują samochody
  • Policjanci podczas działań predkość kontrolują kierowców
  • Policjanci podczas działań prędkość, kontrolują samochody
  • Policjanci podczas działań kontrolują samochody
  • Policjanci podczas działań prędkość prowadzą działania i kontrolują samochody
  • Policjant przed kamerą opowiadający o działaniach prędkość
Powrót na górę strony