Aktualności

Inauguracja wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie

Data publikacji 06.09.2021

Dziś, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie otworzył wystawę pod nazwą „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach”. Ekspozycja przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP ma przypominać o nieznanej szerzej historii policyjnych struktur, działających w trudnych czasach niemieckiej okupacji. Przez najbliższy miesiąc, wystawę plenerową będzie można oglądać w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie.

Wystawa pod nazwą „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” została przygotowana przez Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji, we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Archiwum Akt Nowych. Po raz pierwszy zaprezentowano ją w Warszawie, w sierpniu ubiegłego roku. Od tamtej pory, ekspozycja prezentowana jest w kolejnych miastach w kraju.

Dziś, 6 września, wystawę plenerową otwarto w Rzeszowie, jest prezentowana w centrum miasta, na terenie Ogrodów Bernardyńskich. Gospodarzem uroczystości był insp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, który w swoim wystąpieniu przybliżył historię powstania i funkcjonowania Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Wspomniał o jego strukturach i zadaniach. Mówił o ogromnym ryzyku funkcjonariuszy działających w konspiracji i o cenie, jaką wielu z nich przyszło za to zapłacić. Komendant podkreślił, że to na nas, współczesnych funkcjonariuszach ciąży obowiązek poznawania i kultywowania pamięci o bohaterskich funkcjonariuszach, naszych poprzednikach.

Wśród gości byli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych: dr Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Jolanta Kaźmierczak wiceprezydent Rzeszowa.

Komendę Główną Policji reprezentował podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP.

Podczas tej uroczystości dr Piotr Szopa Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie przybliżył historię powstania i działalności Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa na Podkarpaciu. Przedstawił sylwetki funkcjonariuszy i komendantów, którzy w Rzeszowie i jego okolicach działali w strukturach Państwa Podziemnego. Mówił o tragicznych losach wielu zasłużonych, dla których koniec wojny nie oznaczał końca represji.

Na tablicach zaprezentowano wiele archiwalnych dokumentów z tamtych czasów, mi.in. raporty, protokoły i spisy. Możliwość zapoznania się z nimi była ciekawym doświadczeniem dla uczniów klasy policyjnej z Zespołu Szkół w Tyczynie, którzy pod opieką swoich nauczycieli już od wielu lat odkrywają historię Polskiej Policji.

Podczas inauguracji, obecna była kadra kierownicza podkarpackiej Policji, komendanci i naczelnicy.

***

Celem wystawy poświęconej Państwowemu Korpusowi Bezpieczeństwa, polskiej konspiracyjnej formacji policyjnej Delegatury Rządu na Kraj, działającej w latach 1940 - 1944, jest przypomnienie nieznanej historii instytucji, która odegrała ważną rolę w tragicznych latach niemieckiej okupacji.

Wielu spośród funkcjonariuszy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa pełniło również służbę w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, za co zarówno w czasie okupacji, jak i w okresie powojennym było szykanowanych i represjonowanych, a względem nich formułowano nawet zarzut kolaboracji z okupantem.  

Ideą wystawy jest ukazanie rzeczywistego obrazu służby funkcjonariuszy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, w tym i tych służących przymusowo w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, którzy z narażeniem życia prowadzili szereg działań infiltrujących niemiecki aparat bezpieczeństwa na okupowanych ziemiach polskich.

Ekspozycja ukazuje zaangażowanie funkcjonariuszy PKB w bezpośrednią i pośrednią walkę z okupantem, w tym przedstawia wyjątkową rolę tej formacji w obszarze zdobywania i gromadzenia cennych informacji niezbędnych do rozpracowywania wroga, oceny jego morale czy przeciwdziałania jego polityce eksterminacyjnej, czyli ostrzegania i ukrywania osób zagrożonych aresztowaniem, wysyłką na przymusowe roboty do III Rzeszy, etc.

Wystawa przedstawia więc codzienną, konspiracyjną policyjną służbę w warunkach okupacji, w której normą były działania skierowane zarówno na zwalczanie przestępstw pospolitych, eliminowanie patologii społecznych prowadzących do narastania najcięższych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, jak i walkę z okupantem czy jego siatką wywiadowczą i kontrwywiadowczą.

Musimy pamiętać, że jednym z fundamentalnych zadań Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa było utrzymanie nie tylko porządku społecznego w warunkach wojny, kiedy  najłatwiej o rozprężenie moralne, ale także ujawnianie i eliminacja przejawów patologii prowadzących do rozkładu społeczeństwa, a wynikających z niskich, prymitywnych ludzkich zachowań.

 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - przemawia Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - przemawia dr Piotr Szopa z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Wojewoda Podkarpacki otworzyli wystawę
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - przemawia dr Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - przemawia Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - przemawia Jolanta Kaźmierczak wiceprezydent Rzeszowa
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - przemawia podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - zaproszeni goście oglądają wystawę
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - zaproszeni goście oglądają wystawę
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - zaproszeni goście oglądają wystawę
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie - zaproszeni goście oglądają wystawę
 • Inauguracja plenerowej wystawy „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach” w Rzeszowie
Powrót na górę strony