Aktualności

Zielona strefa - ochrona zwierząt i środowiska

Data publikacji 15.11.2021

Zwierzęta, tak jak ludzie, odczuwają ból, lęk, samotność czy głód. Nie mogą być krzywdzone, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach czy porzucane. "Zielona Strefa" to miejsce, w którym znajdziesz informacje o tym, w jaki sposób powiadomić Policję o przypadkach przestępstw lub wykroczeń przeciwko zwierzętom albo środowisku naturalnemu.

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." - art.1 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt.

Godne i humanitarne traktowanie zwierząt, to nie tylko obowiązek wynikający z przepisów prawa, ale także miara naszego człowieczeństwa. Zwierzęta, tak jak ludzie, odczuwają ból, lęk, samotność czy głód. Nie mogą być krzywdzone, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach czy porzucane.

Jeśli posiadasz informacje o przestępstwach lub wykroczeniach popełnionych przeciwko zwierzętom albo środowisku naturalnemu zgłoś je na adres e-mail: pg@rz.policja.gov.pl.

Innym narzędziem, poprzez które można zgłaszać wszelkie przypadki przestępstw przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to umożliwia wskazanie konkretnego obszaru, na którym dochodzi do takich przypadków, a także wybór z szerokiego katalogu zgłoszeń (znęcanie się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, dzikie wysypiska śmieci, nielegalna wycinka drzew, niszczenie zieleni, poruszanie się po terenach leśnych quadami).
Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Pamiętaj! Poczta e-mail i internetowe narzędzie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służą do powiadamiania w sprawach pilnych, wymagających natychmiastowej interwencji Policji. W takich wypadkach zawsze należy dzwonić pod numer alarmowy 112!

Powrót na górę strony