Aktualności

Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji

Data publikacji 19.01.2022

Zatrucie czadem, ewakuacja ludzi z płonących budynków i trudno dostępnych miejsc w trakcie pożaru w pełnym zadymieniu - było tematem wczorajszego szkolenia. Wzięli w nim udział policjanci Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Pod okiem strażaków doskonalili swoją wiedzę i praktyczne umiejętności.

Szkolenie zostało zorganizowane na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Rzeszowie, w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy. Jego celem było przygotowanie policjantów do fachowej pomocy w sytuacji wystąpienia pożaru lub zatrucia czadem i udzielenia pierwszej pomocy. Wzięli w nim udział policjanci Plutonu Wsparcia Taktycznego Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie pod dowództwem podkom. Grzegorza Gawła.

Dzień szkoleniowy podzielony był na dwa etapy. Pierwszy to część teoretyczna, w trakcie której policjanci uzyskali wiedzę na temat zagrożeń związanych z zatruciem czadem i udzielenia pierwszej pomocy, a także jak bezpiecznie należy ewakuować ludzi z płonących budynków, trudno dostępnych miejsc, dodatkowo w pełnym zadymieniu. Algorytm postępowania w takich sytuacjach przedstawił dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Rzeszowie - bryg. Grzegorz Wójcicki oraz strażacy kpt. Hubert Kacała i sekc. Grzegorz Krzak.

W drugiej, praktycznej części szkolenia, pod bacznym okiem asp. Daniela Pytla i st. ogn. Karola Lecha, funkcjonariusze w komorze dymowej ćwiczyli ewakuację z trudno dostępnych przestrzeni w zadymieniu i zaciemnieniu. Policjanci mieli możliwość zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez strażaków w tego typu akcjach. Dodatkowo w warunkach wysokiej wiarygodności sprawdzili swój sprzęt indywidualny m.in. maski przeciwgazowe z filtropochłaniaczami, które na wyposażeniu posiada każdy funkcjonariusz oddziału prewencji. Policjanci mieli także możliwość ćwiczenia w aparatach powietrznych wykorzystywanych przez strażaków.

Bryg. Grzegorz Wójcicki podkreślił, że : „Tego typu szkolenia są dla nas ważne ze względu na współpracę pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, a Policją. Często zdarza się, że policjanci są świadkami pożarów lub są pierwsi na miejscu zdarzenia. Wspólne szkolenie zwiększa ich bezpieczeństwo oraz świadomość zagrożenia oraz pozwala oswoić się ze środowiskiem pożarowym. Tego typu ćwiczenia przekładają się na skuteczne i bezpieczne podjęcie działań w rzeczywistych warunkach”.

 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
 • Ćwiczenia funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji ze strażakami
Powrót na górę strony