Aktualności

W hołdzie poległym policjantom

Data publikacji 11.04.2022

Przed Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie odbyły się dzisiaj uroczystości poświęcone pamięci policjantów pomordowanych na wschodzie w czasie II wojny światowej. Kierownictwo komendy wojewódzkiej, Wojewoda Podkarpacki oraz reprezentanci policyjnych organizacji społecznych złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicami memorialnymi na frontonie budynku komendy.

Uroczystość przed Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie rozpoczęła się złożeniem meldunku insp. Dariuszowi Matusiakowi Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie. Następnie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, biało-czerwona flaga została podniesiona na maszt.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie przypomniał, jak ważna dla współczesnej Policji, dla funkcjonariuszy i pracowników, jest pamięć o poprzednikach, funkcjonariuszach Policji Państwowej, o bohaterach wojennych oraz poległych na „Nieludzkiej Ziemi”. Komendant przypomniał, że tylko w zbiorowych mogiłach w Miednoje w Rosji, znajdują się szczątki blisko sześciu tysięcy policjantów, więźniów obozu sowieckiego w Ostaszkowie, zamordowanych przez NKWD strzałem w tył głowy, w Kalininie (obecnie Twer). Cmentarz w Miednoje jest największą nekropolią policyjną na świecie.

Policjanci znajdują się również na innych listach pomordowanych, a liczba policyjnych ofiar do dziś nie została zamknięta. Byli oni bowiem zabijani w wielu miejscach. Jedną z takich postaci jest patron Policji woj. podkarpackiego Wiktor Zygmunt Sas Hoszowski. Był on komendantem Żandarmerii, a następnie Policji Państwowej we Lwowie. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., tworzył struktury policyjne na obszarze byłego zaboru austriackiego. W latach 1921-1923 sprawował funkcję zastępcy, a następnie komendanta głównego Policji Państwowej. W 1939 r., po zajęciu wschodniej Polski przez sowietów, został aresztowany przez NKWD i przetrzymywany w kilku więzieniach, ostatnio w Mikołajowie, gdzie najpewniej został zamordowany na wiosnę 1940 r.

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod tablicami memorialnymi, odegrany został sygnał "Śpij kolego".

Ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie osób, które wspierają działania na rzecz upowszechniania wiedzy na temat dziejów policji.

Podczas uroczystości wręczono Medale „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Są to odznaczenia nadawane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za zasługi dla idei pamięci narodowej, m.in. osobom wykazującym się szczególną troską i pieczą odnośnie upamiętniania i opieki nad miejscami pamięci. Wniosek o odznaczenia złożyło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart odznaczyła podinspektora Jacka Juwę Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz dr Jerzego Skrzypczaka Dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu. Obaj odznaczeni, na przestrzeni kilku lat, przyczynili się do powstania szeregu upamiętnień policyjnych, w tym odsłonięcia w 2020 r. tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z powiatem mieleckim, zamordowanych przez sowietów w latach 1939-1940 w Kalininie i innych miejscach na wschodzie, odnalezienia grobu pierwszego komendanta Policji Państwowej w Mielcu, utrwalenia pamięci o funkcjonariuszach formacji policyjnych w książkach autorstwa J. Skrzypczaka pt. Nierozstrzelana pamięć. Mielecki słownik katyński oraz Policja w Mielcu 1919-2019. Dr Skrzypczak jest także organizatorem kilku konferencji.

 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie (po lewej) wita się ze sztandarem. Po prawej poczet sztandarowy oraz kadra kierownicza KWP.
 • Poczet flagowy podczas wciągania flagi państwowej na maszt.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie (drugi od lewej) i zaproszeni goście.
 • Poczet sztandarowy (po lewej). Po prawej w tle maszt z flagą państwową.
 • Metalowy orzeł w koronie na sztandarze KWP, pod orłem napis POLICJA. W tle flaga państwowa.
 • Policjantka przy mikrofonie (po lewej). W tle policjant.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie (po lewej) oraz zaproszeni goście
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie (po lewej) i zaproszeni goście
 • Poczet sztandarowy oraz kadra kierownicza KWP.
 • W środku kadru kapelan podkarpackich policjantów.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami składają wieniec pod tablicą pamiątkową. Po lewej na pierwszym planie policjant z wieńcem.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami oddają honory pod tablicą pamiątkową.
 • Wojewoda Podkarpacki pod tablicą pamiątkową.
 • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego składa wieniec pod tablicą. Po lewej na pierwszym planie policjant z wieńcem.
 • Dyrektor IPN w Rzeszowie składa wieniec pod tablicą. Po lewej na pierwszym planie policjant z wieńcem.
 • Policjant oddaje honory pod tablicą.
 • Przedstawiciele związków zawodowych składają wiązanki pod tablicą.
 • Policjanci niosą zapalone znicze.
 • Płonący znicz, w tle wiązanki kwiatów.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z Wojewodą Podkarpackim wręczają odznaczenia wyróżnionym osobom.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z Wojewodą Podkarpackim wręczają odznaczenia wyróżnionym osobom.
 • Wojewoda Podkarpacki przy mikrofonie.
 • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego przy mikrofonie. W tle zaproszeni goście i kadra kierownicza KWP.
 • Dyrektor IPN w Rzeszowie przy mikrofonie.
 • Policjant z szablą, w tle policyjna służba wartownicza i tablica pamiątkowa.
 • Kara kierownicza KWP i poczet sztandarowy.
 • Kwiaty i wieńce pod tablicami przy wejściu do budynku KWP w Rzeszowie
Powrót na górę strony