Aktualności

Policjanci spotkali się z dziećmi z Ukrainy

Policjanci z Podkarpacia biorą udział w działaniach na rzecz Ukraińców, którzy musieli opuścić swój kraj uciekając przed wojną. Wczoraj funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z miejscowymi policjantami odwiedzili najmłodszych uchodźców oraz ich opiekunów, którzy znaleźli schronienie w Polańczyku. Spotkanie odbyło się w ramach wojewódzkich działań profilaktycznych pn. „Otwarci i odpowiedzialni”.

W ośrodku „Jawor” w Polańczyku przebywają dzieci i ich opiekunowie, którzy znaleźli w naszym kraju schronienie przed działaniami wojennymi w Ukrainie. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy wsparciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lesku i Posterunku Policji w Polańczyku zorganizował dla nich imprezę plenerową oraz prelekcję, które spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Dla dzieci przygotowano atrakcje m.in. pokaz pojazdów i sprzętu policyjnego. Chętni mogli założyć policyjne umundurowanie używane w codziennej służbie, usiąść w radiowozie i zobaczyć z bliska jego wyposażenie. Pomocą służyli policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, pełniący służbę w rejonie przygranicznym. Niemałe zainteresowanie wzbudzili policyjni jeźdźcy z Ogniwa Konnego Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz przewodnik z psem służbowym z Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Zwierzęta pełniące służbę w Policji były dla najmłodszych uczestników spotkania dużą atrakcją i dostarczyły wielu emocji.

W trakcie pokazów, uczestników odwiedził miś „Popo” - maskotka podkarpackiej Policji. Obecność misia wywołała na twarzach dzieci uśmiechy i dostarczyła wiele radości. Dla wielu osób była to okazja do „selfie” z policyjną maskotką. Uczestnicy spotkania otrzymali również upominki przekazane przez Wydział Prewencji rzeszowskiej komendy wojewódzkiej.

Po spotkaniu z dziećmi asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeprowadził prelekcję dla ich opiekunów, z udziałem tłumacza. Przekazał podstawowe informacje dotyczące specyfiki pracy polskiej Policji i zaprezentował rodzaje umundurowania. Poinformował także uczestników o przepisach obowiązujących w naszym kraju, zasadach ponoszenia odpowiedzialności prawnej i wymaganych dokumentach. Mówiąc o zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać, wskazał na możliwości uzyskania pomocy i procedurach powiadamiania służb. Przypomniał o ważnych numerach telefonów.

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniach i zapewnił o chęci niesienia pomocy i trosce ze strony podkarpackich policjantów.

Wczorajsze spotkanie było kolejnym, zorganizowanym w ramach działań profilaktycznych „Otwarci i odpowiedzialni”. Działania wdrożone zostały przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i realizowane są od marca br. na terenie województwa podkarpackiego. Mają charakter informacyjno – edukacyjny, skierowane są przede wszystkim do uchodźców przybyłych z terenu Ukrainy - dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także do środowisk, w których te osoby funkcjonują. Przedsięwzięcie realizowane jest przez policjantów wykonujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej i nieletnich, dzielnicowych z jednostek miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego, przy wsparciu funkcjonariuszy pełniących służbę w miejscach pobytu i przemieszczania się uchodźców.

W ramach działań policjanci spotykają się z uchodźcami z terenu Ukrainy przekazując im niezbędne informacje, a także materiały informacyjne przede wszystkim w rejonach przejść granicznych, dworców, w punktach recepcyjnych, informacyjnych, noclegowych, centrach pomocy i innych miejscach pobytu. Dbając o skuteczność przedsięwzięcia korzystają z pomocy tłumaczy oraz podejmują współpracę z placówkami oświatowymi, służbami i podmiotami działającymi na rzecz uchodźców na terenie województwa podkarpackiego.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

  • Policjanci spotkali się z dziećmi w Polańczyku. Na zdjęciach policjanci z psem służbowym, patrol konny i policyjne radiowozy
  • Policjanci spotkali się z dziećmi w Polańczyku. Na zdjęciach policjanci z psem służbowym, patrol konny i policyjne radiowozy
  • Policjanci spotkali się z dziećmi w Polańczyku. Na zdjęciach policjanci z psem służbowym, patrol konny i policyjne radiowozy
  • Policjanci spotkali się z dziećmi w Polańczyku. Na zdjęciach policjanci z psem służbowym, patrol konny i policyjne radiowozy
  • Policjanci spotkali się z dziećmi w Polańczyku. Na zdjęciach policjanci z psem służbowym, patrol konny i policyjne radiowozy
  • Policjanci spotkali się z dziećmi w Polańczyku. Na zdjęciach dziecko stojące przy radiowozie
  • Policjanci spotkali się z dziećmi w Polańczyku
  • Policjanci spotkali się z dziećmi w Polańczyku
Powrót na górę strony