Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa narzędziem współpracy społeczeństwa z Policją

Data publikacji 20.06.2022

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest popularnym sposobem komunikowania się z policjantami. Dzięki niej możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy, informując o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Od blisko 6 lat funkcjonowania, narzędzie to cieszy się ogromną popularnością. Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku. Narzędzie sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem a policjantami. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i oczekiwanych sposobów ich eliminowania. Zgłoszenie lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem, od kilku lat możliwe jest dzięki tej aplikacji. Działa z dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do Internetu. Wystarczy kilka kliknięć i można zgłosić problem niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości, złej infrastruktury oraz wiele innych.

Główne cele Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

  • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji,
  • dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń wskazywanych przez społeczeństwo,
  • platforma wymiany informacji o zagrożeniach.

Przez blisko 6 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy Podkarpacia wskazali ponad 111 tysięcy miejsc lub zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe.

Przekazane przez społeczeństwo spostrzeżenia w zakresie występujących zagrożeń skutkowały wieloma przedsięwzięciami, również podejmowanymi przez inne podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa, których efektem była eliminacja zagrożeń. W wyniku podejmowanych działań, zarówno na etapie weryfikacji zagrożeń, jak i w trakcie ich eliminacji, zatrzymano wielu „piratów drogowych” znacznie przekraczających dozwoloną prędkość, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, poprawiono infrastrukturę drogową, wyegzekwowano przestrzeganie przepisów dotyczących właściwego parkowania pojazdów, czy też spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz wiele innych, których chociażby incydentalne występowanie miało istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi.

Z inicjatywy Biura Prewencji KGP, wspólnie z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, 8 czerwca br. została zorganizowana konferencja naukowa pn. Aktywizacja społeczeństw lokalnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To już czwarta konferencja poświęcona problematyce funkcjonowania tego nowatorskiego kanału wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a Policją, która blisko od 6 lat funkcjonowania cieszy się ogromną popularnością.

Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zapamiętaj, że w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

Powrót na górę strony