Aktualności

"PERUN 2022" ćwiczenia służb na wypadek zagrożenia terrorystycznego

Data publikacji 24.09.2022

Pokaz działania administracji publicznej i służb mundurowych w przypadku naruszenia systemu ochrony i bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej to jeden z elementów ćwiczenia obronnego "PERUN 2022". Scenariusz zakładał, że budynek rafinerii został zaatakowany przez terrorystów. Gdy negocjacje nie przyniosły rezultatu, do działań wkroczyli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie.

Ćwiczenie zostało przygotowane zgodnie z zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego. Ustawa o obronie ojczyzny nakłada obowiązki ustawowe związane z zapewnieniem działań o charakterze proobronnościowym w województwie. Jednym z nich jest organizowanie szkoleń i ćwiczeń, które mają zapewnić sprawną koordynację pomiędzy jednostkami administracji państwowej, zarówno rządowej jak i samorządowej oraz służbami: policją, strażą pożarną i wojskiem.

Scenariusz ćwiczenia przewidywał naruszenie bezpieczeństwa na terenie rafinerii w Jedliczu. Uzbrojona grupa napastników przedostała się na teren zakładu i obezwładniła służbę ochrony. Na miejsce wezwana została policja i inne służby. Policyjni negocjatorzy nawiązali kontakt z terrorystami, którzy sformułowali swoje żądania. Grozili atakiem na infrastrukturę, gdyby nie zostało to spełnione. Na miejsce skierowani zostali również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdy długotrwałe negocjacje zakończyły się niepowodzeniem, do działań przystąpili policyjni kontrterroryści. Błyskawiczny szturm zakończył się zatrzymaniem napastników i uwolnieniem zakładników. Rannym udzielono pomocy medycznej. 

Na pokaz współdziałania służb zaproszono przedstawicieli administracji, instytucji i służb podległych wojewodzie, ale też dziennikarzy. Podczas briefingu prasowego Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podkreślała jak ważne jest zapewnienie sprawnej koordynacji pomiędzy jednostkami administracji państwowej a służbami. Poinformowała, że w ćwiczeniu obronnym wzięło udział 550 osób.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Dariusz Matusiak również podkreślił, jak cenne są szkolenia i możliwość ćwiczenia na wypadek różnych zagrożeń. Mówił: "Mamy okazję przećwiczyć procedury, które posiada każda ze służb. Żeby je skoordynować, najlepszym rozwiązaniem jest zrobić to w warunkach zagrożenia. (...) Po przeprowadzonym ćwiczeniu dokonamy analizy funkcjonowania zarówno tych zasad, które dotyczą sposobów dowodzenia, ale również środków łączności, całej techniki, która będzie wykorzystana. Po tej analizie oczywiście będą wyciągnięte wnioski, a jeżeli będzie taka potrzeba, procedury zostaną poddane modyfikacji".

W spotkaniu z mediami uczestniczył również prezes Zarządu Orlen Południe Marcin Rej.

Drugi epizod zaplanowany w ramach ćwiczeń "PERUN 2022" dotyczył działań administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem służb weterynaryjnych i sanitarnych w sytuacji działań o charakterze bioterrorystycznym na obiekcie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa w miejscowości Rudawka Rymanowska. W związku z zagrożeniem jakie przewidywał scenariusz ćwiczeń, do działań włączeni byli też policjanci.

O ćwiczeniach także na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zdjęcia: podinsp. Marta Tabasz-Rygiel KWP w Rzeszowie, Klaudyna Konarzewska KMP w Krośnie

 • Briefing prasowy z udziałem wojewody podkarpackiego, komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie i prezesa Orlen Południe
 • Briefing prasowy z udziałem komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie
 • Briefing prasowy z udziałem wojewody podkarpackiego, komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie i prezesa Orlen Południe
 • ćwiczenia obronne Perun 2022 na zdjęciu grupa uzbrojonych osób
 • ćwiczenia obronne Perun 2022 na zdjęciu grupa uzbrojonych osób
 • ćwiczenia obronne Perun 2022 na zdjęciu grupa policjantów
 • ćwiczenia obronne Perun 2022 na zdjęciu grupa policjantów i żołnierzy
 • ćwiczenia obronne Perun 2022 na zdjęciu grupa policjantów- negocjatorów
 • ćwiczenia obronne Perun 2022 na zdjęciu grupa policjantów
 • ćwiczenia obronne Perun 2022 na zdjęciu grupa policjantów dowódców zabezpieczenia
 • ćwiczenia obronne Perun 2022 na zdjęciu pojazdy wojskowe, funkcjonariusze i żołnierze
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu pojazd wojskowy, przed nim dowodzący akcją
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu żołnierze podczas akcji
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu pojazdy wojskowe, przy nich żołnierze, w tle budynek
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu żołnierze podczas akcji
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu dowodzący grupą policyjnych kontrterrorystów
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu grupa policyjnych kontrterrorystów podczas szturmu
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu grupa policyjnych kontrterrorystów podczas szturmu
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu grupa osób obserwujących ćwiczenia, od lewej komendant wojewódzki policji i wojewoda podkarpacki
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu grupa osób obserwujących ćwiczenia
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu grupa policjantów i żołnierzy, prowadzą zatrzymanego
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu grupa policjantów i żołnierzy, prowadzą zatrzymanego
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu grupa policjantów i ratownicy medyczni
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu kilku policyjnych kontrterrorystów z tarczą
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu na jezdni leżą maty, obok osoby w odzieży ochronnej, w tle samochody
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu służby weterynaryjne i sanitarne. taśma z napisem inspekcja weterynaryjna
 • Ćwiczenie PERUN 2022. na zdjęciu radiowóz, przy nim policjanci i pies służbowy, oraz karetka pogotowia
Powrót na górę strony