Aktualności

Konferencja pn. „Człowiek to nie towar, nie daj się sprzedać - prawne aspekty zagadnienia handlu ludźmi”

Data publikacji 07.10.2022

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja pn. „Człowiek to nie towar, nie daj się sprzedać - prawne aspekty zagadnienia handlu ludźmi” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. Podkarpacką Policję reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Piotr Zalewski.

W środę, 5 października 2022 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się konferencja nt. „Człowiek to nie towar, nie daj się sprzedać - prawne aspekty zagadnienia handlu ludźmi”. Celem konferencji było zaznajomienie uczestników z praktycznymi i prawnymi aspektami zagadnienia handlu ludźmi oraz zwalczania i zapobiegania temu zjawisku w kontekście pracy sezonowej oraz legalności zatrudnienia.

Konferencja zorganizowana została z udziałem przedstawicieli organów współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy - Komendą Wojewódzką  Policji w Rzeszowie, którą reprezentował insp. Piotr Zalewski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, Placówką Straży Granicznej  Rzeszów – Jasionka, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie.

Jednym z punktów programu konferencji było wystąpienie podinsp. Aliny Pieniążek z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która omówiła  Działania podkarpackiej Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi”.

 

Źródło i zdjęcia - Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

  • Konferencja nt. „Człowiek to nie towar, nie daj się sprzedać - prawne aspekty zagadnienia handlu ludźmi”. Na zdjęciu insp. Piotr Zalewski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji Policji w Rzeszowie. 

Autor zdjęć - Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.
  • Konferencja nt. „Człowiek to nie towar, nie daj się sprzedać - prawne aspekty zagadnienia handlu ludźmi”. Na zdjęciu insp. Piotr Zalewski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji Policji w Rzeszowie. 

Autor zdjęć - Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.
  • Plakat, na którym w tle widać sylwetkę kobiety z wyciągniętą ręką. 

W lewym górnym rogu napis - Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. 

Na dole napis - Konferencja nt. „Człowiek to nie towar, nie daj się sprzedać - prawne aspekty zagadnienia handlu ludźmi”
Powrót na górę strony