Aktualności

Ćwiczenia „EGIDA-22” na terenie Podkarpacia

Data publikacji 17.10.2022

Wczoraj w garnizonie podkarpackim osoby planowane, jako uzupełnienie kadr policyjnych, ćwiczyły mobilizację na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, rezerwiści nabywali wiedzę policyjną dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do udziału w przedsięwzięciu, w komendach miejskich w Przemyślu i Krośnie, zaplanowano po 20 osób - tzw. rezerw osobowych.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz. U. poz. 2493) oraz decyzja Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Na Podkarpaciu na ćwiczenia stawiło się 40 rezerwistów, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby zmilitaryzowanej. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jest to również praktyczne sprawdzenie tego, jak działa system powoływania rezerw, ponieważ Policja, obok wojska, jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami.

Wczoraj o godz. 7, w Komendach Miejskich Policji w Przemyślu i Krośnie, rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-22”. Rezerwiści przez cały dzień uczestniczyli w zajęciach, nie tylko teoretycznych, ale także i praktycznych. W ten sposób nabywali wiedzę policyjną, dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy ćwiczenia zostali zapoznani z zakresem przydzielonych im zadań służbowych oraz z podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 - 2035.

 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Ćwiczenia sztabowe Egida 22. Na zdjęciach rezerwiści i funkcjonariusze MKP Krośnie
  Zdjęcia KMP Krosno
 • Zdjęcia KMP Przemyśl. Ćwiczenia Egida 22. na zdjęciach oprócz policjantów z komendy miejskiej z Przemyśla oraz rezerwiści
  Zdjęcia KMP Przemyśl
 • Zdjęcia KMP Przemyśl. Ćwiczenia Egida 22. na zdjęciach oprócz policjantów z komendy miejskiej z Przemyśla oraz rezerwiści
  Zdjęcia KMP Przemyśl
 • Zdjęcia KMP Przemyśl. Ćwiczenia Egida 22. na zdjęciach oprócz policjantów z komendy miejskiej z Przemyśla oraz rezerwiści
  Zdjęcia KMP Przemyśl
 • Zdjęcia KMP Przemyśl. Ćwiczenia Egida 22. na zdjęciach oprócz policjantów z komendy miejskiej z Przemyśla oraz rezerwiści
  Zdjęcia KMP Przemyśl
Powrót na górę strony