Aktualności

Potrzebujesz wsparcia - skorzystaj z pomocy oferowanej przez Fundusz Sprawiedliwości

Data publikacji 27.01.2023

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie z „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na lata 2022 - 2025” udzielają wsparcia osobom pokrzywdzonym, ich najbliższym oraz świadkom. W ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać pomoc prawną, psychologiczną oraz materialną.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną:

 • przemocą domową,
 • przemocą fizyczną, psychiczną,
 • wypadkiem drogowym,
 • przemocą seksualną,
 • kradzieżą / oszustwem,
 • pozbawieniem alimentów,
 • innym przestępstwem,
 • jesteś świadkiem przestępstwa.

Masz prawo skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Na stronie Funduszu Sprawiedliwości znajduje się wykaz podmiotów z terenu województwa podkarpackiego, które otrzymały dofinasowanie na rzecz pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im bliskim oraz świadkom. W ramach wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości:

 • organizowana jest pomoc prawna,
 • zapewniane jest wsparcie psychologiczne i materialnie,
 • pokrywany jest koszt świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową,
 • organizowana jest pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów  
  z zobowiązaniami czynszowymi.

Więcej na temat pomocy uzyskasz w najbliższym ośrodku pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Informacje o ośrodkach znajdziesz w zakładce: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy.

Powrót na górę strony