Aktualności

Policyjna pomoc w czasie wojny

Data publikacji 24.02.2023

Od pierwszego dnia wybuchu wojny w Ukrainie pojawiły się nowe zadania dla policjantów w całym kraju. Ta sytuacja spowodowała, że podkarpacka Policja stanęła przed wielkim wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa i udzielenia pomocy ukraińskim uchodźcom poszukującym schronienia. Służby mundurowe nadal są w pełnej gotowości - przygotowani na pomoc i wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Od wybuchu wojny w Ukrainie minął rok. Już w pierwszych dniach, w działania zabezpieczające i pomocowe zaangażowanych zostało tysiące funkcjonariuszy z Podkarpacia i oddelegowanych z całego kraju.

W tym czasie policyjne działania obejmowały m.in. zabezpieczenie tras przemieszczania się uchodźców, zabezpieczenie punktów recepcyjnych, udzielanie pomocy uchodźcom, w tym przekazywanie informacji i pomoc w organizacji transportu. Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo i porządek na drogach, szczególnie tych dojazdowych do przejść granicznych. Udzielali również wsparcia w bezpiecznym przejeździe pojazdów z pomocą humanitarną. Realizowali liczne pilotaże i konwoje, a także pomagali uchodźcom bezpiecznie dotrzeć do miejsc zakwaterowania.

Wsparcie obejmowało również szereg działań profilaktycznych. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-edukacyjnym, były skierowane przede wszystkim do osób przybyłych z Ukrainy - dzieci, młodzieży i dorosłych, a także do środowisk, w których te osoby funkcjonowały. Dodatkowo działania realizowane były również przez policjantów wykonujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej, dzielnicowych z jednostek miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego, a także funkcjonariuszy pełniących służbę w miejscach pobytu i przemieszczania się uchodźców.

W ramach działań, funkcjonariusze spotykali się z uchodźcami informując m.in. o zagrożeniach jakie mogą wystąpić i sposobach ich uniknięcia. Wskazywali na możliwości uzyskania pomocy i przedstawiali, jak wyglądają procedury powiadamiania służb.

Podkarpacka Policja włączyła się w wiele inicjatyw, gromadzenia pomocy humanitarnej i dystrybucji za wschodnią granicę, jak też zaangażowała się w opiekę nad ukraińskimi rodzinami. Policjanci i pracownicy z wszystkich jednostek Policji na Podkarpaciu wsparli w tym czasie osoby, które potrzebowały pomocy. 

Podkarpaccy policjanci wspierani przez funkcjonariuszy z całego kraju w dalszym ciągu realizują zadania związane z ochroną polskiej granicy na terenie województwa. W tych działaniach codziennie niosą pomoc, wsparcie oraz zapewniają bezpieczeństwo.

Dzięki zaangażowaniu wielu policjantów oraz innych służb mundurowych realizowane są zadania, które zapewniają pomoc i bezpieczeństwo wszystkim osobom przekraczającym granice naszego kraju.

Zdjęcia z policyjnych działań (luty - maj 2022 r.)

 • Działania policjantów na granicy
 • Działania policjantów na granicy
 • Działania policjantów na granicy
 • Działania policjantów na granicy
 • Działania policjantów na granicy
 • Działania policjantów na granicy
 • Działania policjantów na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Działania policjantów na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policyjne działania na granicy
 • Policjanci podczas zabezpieczenia wizyty Prezydenta USA w Rzeszowie
 • Policjanci podczas zabezpieczenia wizyty Prezydenta USA w Rzeszowie
 • Policjanci podczas zabezpieczenia wizyty Prezydenta USA w Rzeszowie
 • Policjanci w Polańczyku
 • Policjanci z obywatelami Ukrainy
 • Policjanci z obywatelami Ukrainy
Powrót na górę strony