Aktualności

O bezpieczeństwie regionu podczas konferencji geopolitycznej w Rzeszowie

Data publikacji 04.03.2023

„Sytuacja geopolityczna – Świat – Europa - Region” to tytuł konferencji, która odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie i stanowiła forum analiz i wymiany doświadczeń w gronie służb, inspekcji, straży, urzędników, naukowców i ekspertów. Podkarpacką Policję reprezentował nadinsp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie.

Mija rok toczącej się, pełnowymiarowej wojny za naszą wschodnią granicą, która wywołała ogromny kryzys migracyjny. Położenie geograficzne województwa podkarpackiego oraz zewnętrzna granica Unii Europejskiej sprawiły, że już w pierwszych dniach od wybuchu wojny Podkarpacie musiało zmierzyć się z zapewnieniem bezpieczeństwa, pomocy socjalnej i medycznej uchodźcom uciekającym z terenów objętych wojną. Dodatkowo skutki masowej migracji implikowały zainteresowanie całego świata sytuacją na granicy RP i terenach przygranicznych.

Uczestnicy konferencji rozmawiali m. in. o doświadczeniach ostatnich dwunastu miesięcy, roli województwa podkarpackiego i organizacji pomocy dla osób uciekających przed wojną za naszą wschodnią granicą, a także o wpływie wojny rosyjsko-ukraińskiej na bezpieczeństwo regionu.

Wydarzenie otworzyli wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart, dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR – prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, dr hab. Marek Cierpiał-Wolan – dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz prof. dr hab. Bogdan Hud z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Ewa Leniart podkreśliła, że złożoność wydarzeń, które towarzyszyły kryzysowi uchodźczemu wymagała bardzo intensywnej współpracy i działań, które udało się zrealizować dzięki wsparciu służb, inspekcji, administracji samorządowej, która była bardzo ważnym partnerem i pięknej reakcji mieszkańców naszego regionu.

Podczas wykładu inauguracyjnego wojewoda mówiła m. in. o organizacji punktów recepcyjnych, pomocy medycznej, funkcjonowaniu hubów transportowych, koordynacji pomocy humanitarnej, wdrażaniu rozwiązań tj. weryfikacja wolontariatu, a także o szeregu wyzwań, z jakimi musiało zmierzyć się Podkarpacie w obliczu wojny za wschodnią granicą.  

Kolejny wykład  dotyczący sytuacji geopolitycznej Europy w obliczu napaści Rosji na Ukrainę wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Grosse.

W ramach wydarzenia odbyły się także dwa panele dyskusyjne poświęcone wojnie w Ukrainie i jej wpływowi na bezpieczeństwo oraz społecznym skutkom wojny dla województwa podkarpackiego i całego regionu. W debacie uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ośrodka Studiów Wschodnich, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Biura Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia, Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i UNHCR.

Podkarpacką Policję reprezentował nadinsp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, który podczas panelu dyskusyjnego przybliżył dziłania podkarpackich policjantów na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i udzielenia pomocy uchodźcom poszukującym ochrony przed wojną. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele kadry kierowniczej podkarpackiej Policji.

Konferencja została zorganizowana przez Wojewodę Podkarpackiego przy współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim i Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.

Żródło/zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Uczestnicy konferencji w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
Powrót na górę strony