Aktualności

„Policjanci i Żołnierze w Służbie Historii” – konkurs dla uczniów klas mundurowych

Data publikacji 10.05.2023

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu „Policjanci i Żołnierze w Służbie Historii”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich, w których prowadzone są klasy mundurowe.

Tegoroczna edycja konkursu organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Komendą Główną Policji. Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii służb mundurowych w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz ich wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego, a także zwrócenie uwagi na etos służby.

Uczestnicy konkursu tworzą 2 lub 3 osobowe zespoły pracujące pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Ich zadaniem będzie odnalezienie postaci policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu służby policjanta.  

Z kolei opisując postać żołnierza należy wybrać osobę, która pełniła służbę w strukturach militarnych polskich organizacji wojskowych, a swoją służbą przyczyniła się do budowania polskiej niezależnej państwowości i może stanowić przykład etosu żołnierza.
W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania: prezentacja bohatera, opis miejsca oraz żywą lekcję historii.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez założenie konta na platformie internetowej konkursu oraz rejestrację zespołu do 29 maja 2023 roku.

Zgłoszenie do konkursu, regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: Policjanci w służbie historii (ipn.gov.pl)

Powrót na górę strony