Aktualności

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu

Data publikacji 24.05.2023

Podkarpaccy policjanci wzięli udział w ćwiczeniu taktyczno-sztabowym RENEGADE/SAREX-23, które odbyło się na terenie powiatu leskiego i tarnobrzeskiego. Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie służb do podejmowania działań ratowniczych, zabezpieczających i poszukiwawczych oraz właściwego reagowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

Ćwiczenia taktyczno-sztabowe Renegade/Sarex-23 zostały organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im. generała Bronisława Kwiatkowskiego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było sprawdzenie zdolności Sił Zbrojnych RP i układu pozamilitarnego, jako elementów systemu bezpieczeństwa państwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym właściwym dla systemu Obrony Powierzanej oraz ratownictwa lotniczego, morskiego i bojowego.

Na potrzeby ćwiczeń przygotowano kilka epizodów w różnych częściach kraju. Dwa z nich odbyły się wczoraj na Podkarpaciu. Związane były z przeprowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczych po zdarzeniach lotniczych na obszarze lądowym, w trudno dostępnym rejonie, o dużym stopniu zalesienia oraz nad rozległym akwenem wodnym.

Jeden z epizodów dotyczył zderzenia dwóch samolotów. Do tej kryzysowej sytuacji doszło nad terenem leśnym w miejscowości Gorzyce, w powiecie tarnobrzeskim. Scenariusz drugiego ćwiczenia polegał na uratowaniu i udzieleniu pomocy dwóm spadochroniarzom - jeden z nich spadł z dużej wysokości na koronę zapory, drugi do jeziora solińskiego.

W działania ratunkowe zaangażowani byli policjanci, strażacy PSP, OSP, żołnierze WOT, PCK oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego województwa podkarpackiego. Do akcji skierowano żołnierzy, brał w nich udział także śmigłowiec Straży Granicznej. Działania te odbyły się w  ramach służby ASAR.

Po zakończeniu ćwiczeń omówiono szczegóły tego przedsięwzięcia. Głównie koncentrowano się na kanałach współpracy, osiągniętych celach oraz uwagach pomocnych przy organizacji podobnych ćwiczeń w przyszłości.

 • policjanci podczas ćwiczeń
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu
 • policjanci na zaporze podczas ćwiczeń
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu
 • policjanci w trakcie ćwiczeń
 • policjanci podczas ćwiczeń
 • policjanci podczas ćwiczeń
 • policjanci podczas ćwiczeń
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu
 • policjanci podczas ćwiczeń
 • policjanci podczas ćwiczeń
 • policjanci podczas działań
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu
  KMP Tarnobrzeg
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu
  KMP Tarnobrzeg
 • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe RENEGADE/SAREX-23 na Podkarpaciu

Film Film - ćwiczenia RENEGADE

Opis filmu: Film z ćwiczeń, deskrypcja w załączniku do artykułu

Pobierz plik Film - ćwiczenia RENEGADE (format mp4 - rozmiar 30.83 MB)

Powrót na górę strony