Aktualności

Szkolenie przyszłych wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Data publikacji 29.05.2023

Zasady bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacyjnego, były jednym z tematów szkolenia dla przyszłych wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Podczas spotkania omówiono także zagrożenia, jakie mogą pojawić się podczas letniego wypoczynku.

W minioną sobotę w Instytucie Teologiczno - Pastoralnym w Rzeszowie, został zorganizowany kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców w placówkach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przyszli wychowawcy kolonijni mieli okazje wysłuchać wykładów szkoleniowych przygotowanych przed przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

Jeden z bloków tematycznych dotyczył wybranych zagadnień w zakresie bezpiecznych zachowań oraz ochrony zdrowia i życia uczestników letniego wypoczynku w sytuacji przyjęcia na siebie zobowiązania do opieki. Tematyczne zajęcia przeprowadziła kom. Monika Hędrzak z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W trakcie spotkania szkoleniowego zostały omówione m.in. zadania opiekuna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, kwestie odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym zawiadamiania właściwych organów o czynie karalnym popełnionym przez nieletniego, symptomy i procedury postępowania w przypadku powzięcia podejrzenia, że dziecko jest ofiarą krzywdzenia.

Podczas zajęć poruszono również temat bezpiecznych zachowań w czasie wypoczynku nad wodą i w trakcie leśnych wędrówek, omówiono wybrane kwestie wynikające z prawa o ruchu drogowym, w tym przemieszczanie się kolumny pieszych i przejazdy autokarowe. Jednym z obszarów szkoleniowych była problematyka wynikająca z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Funkcjonariuszka przedstawiła także interaktywne narzędzia ułatwiające kontakt z Policją. Wyjaśniła na czym polega funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Wskazała w jaki sposób można zaznaczyć miejsce zagrożone. Policjantka omówiła również aplikację Moja Komenda, która zawiera między innymi bazę teleadresową wszystkich komend, komisariatów, rewirów dzielnicowych i posterunków w Polsce. Aplikacja została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu w tryb online wystarczy jedno kliknięcie, aby wskazała trasę do najbliższej jednostki Policji. Równie sprawnie połączy nas z dyżurnym wybranej komendy.

W swoim wystąpieniu policjantka podkreśliła, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak i aplikacja Moja Komenda, nie służą do zgłaszania interwencji pilnych, które wymagają natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach każdorazowo należy kontaktować się bezpośrednio z oficerem dyżurnym policji lub dzwonić na numer alarmowy 112.

Wydział Prewencji KWP Rzeszów

Powrót na górę strony