Aktualności

Upamiętnienie gen. Marka Papały w 25. rocznicę śmierci

Data publikacji 25.06.2023

W Pruchniku odbyła się uroczystość z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci nadinsp. dr Marka Papały, byłego Komendanta Głównego Policji. Przedstawiciele Policji, służb mundurowych, władze samorządowe, rodzina oraz przyjaciele uczcili pamięć byłego Komendanta Głównego Policji w 25. rocznicę jego śmierci. W miejscu upamiętnienia złożono wieńce i kwiaty. W uroczystości uczestniczył nadinsp. Paweł Dobrodziej Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Podkarpaccy policjanci, wspólnie z miejscowymi władzami samorządowymi, a przede wszystkim rodziną tragicznie zmarłego nadinspektora dr Marka Papały przez ponad 20 lat brali udział w uroczystych spotkaniach na Cmentarzu Parafialnym w Pruchniku. Odbywały się one dwa razy w roku, w dniu śmierci Generała oraz w okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych. Z chwilą przeniesienia szczątków śp. Generała na warszawskie Powązki Wojskowe, na Podkarpaciu nie było już miejsca mu poświęconego.

Przedstawiciele władz samorządowych Gminy Pruchnik wystąpili do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie z propozycją zmiany tego stanu rzeczy. Przedstawiono pomysł upamiętnienia gen. Marka Papały w formie tablicy memoratywnej, umieszczonej na kamieniu przy Komisariacie Policji w Pruchniku. Wynikiem wielu spotkań przedstawicieli pruchnickiego samorządu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i przy wsparciu członków Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie ustalono treści tablicy memoratywnej oraz jej godne wyeksponowanie w architekturze miasta. Jako lokalizację wybrano bezpośrednie sąsiedztwo Komisariatu Policji w Pruchniku, gdzie dzisiaj odbył się uroczysty apel i odsłonięcie miejsca upamiętnienia.

Uroczystość poprzedziła Msza św. odprawiona w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku w intencji śp. gen. Marka Papały, policjantów, a także tych, którzy zginęli na służbie. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli w rejon Komisariatu Policji w Pruchniku, gdzie umiejscowiono tablicę pamiątkową.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości, po czym przy dźwiękach hymnu państwowego na maszt podniesiono flagę państwową.

Zaproszonych gości, w imieniu Burmistrza Pruchnika, przywitał Krzysztof Łuc Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku, wśród nich byli m.in. Sekretarz Stanu Min. Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP Anna Schmidt, Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, I Wiceojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, przedstawiciel Marszałek Województwa Podkarpackiego Waldemar Szumny, licznie zgromadzone środowisko służb mundurowych na czele z nadinsp. Pawłem Dobrodziejem Zastępcą Komendanta Głównego Policji i nadinsp. Dariuszem Matusiakiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie, a także przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, instytucji, szkół, stowarzyszeń i związków policyjnych oraz rodzina i przyjaciele śp. gen. Marka Papały.

Po przywitaniu gości, nastąpiła szczególna część uroczystości - odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Tablicę odsłoniła Małgorzata Papała - żona śp. gen. Marka Papały, w towarzystwie nadinsp. Pawła Dobrodzieja Zastępcy Komendanta Głównego Policji i Burmistrza Pruchnika Wacława Szkoły. Tablicę upamiętniającą nadinsp. dr Marka Papałę poświęcił duszpasterz Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu ks. prałat Janusz Mączka wraz z kapelanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie ks. Markiem Buchmanem. Przed tablicą złożono wieńce i zapalono pamiątkowy znicz, po czym nastąpił moment okolicznościowych przemówień.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziału reprezentacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wraz z pocztami sztandarowymi oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.

 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystości upamiętnienia gen. Marka Papały przed komisariatem w Pruchniku.
 • Zdjęcia: Bartosz Wilk, Zespół Prasowy KWP w Rzeszowie

 • Film: Zespół Prasowy KWP w Rzeszowie

Film Upamiętnienie gen. Marka Papały - film z uroczystości

Opis filmu: Film wideo, deskrypcja w załączniku do artykułu

Pobierz plik Upamiętnienie gen. Marka Papały - film z uroczystości (format mp4 - rozmiar 30.11 MB)

Powrót na górę strony