Aktualności

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Rzeszowie

Data publikacji 19.07.2023

Dziś, w Rzeszowie na Placu Farnym odbył się uroczysty apel z okazji Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w 104. rocznicę powstania Policji Państwowej. W uroczystości uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który objął to wydarzenie honorowym patronatem. Święto Policji jest dla podkarpackich policjantów czasem wyróżnień i awansów oraz podziękowań za ich trudną i pełną poświęcenia służbę. W tym wyjątkowym dniu, do funkcjonariuszy i pracowników Policji, słowa uznania oraz życzenia kierowali parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe oraz przedstawiciele służb i instytucji.

Obchody zainaugurowano Mszą św., którą w intencji podkarpackich policjantów i pracowników Policji celebrował Ordynariusz Rzeszowski ks. bp Jan Wątroba. Po nabożeństwie główna uroczystość odbyła się na Placu Farnym w Rzeszowie. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Komendant Główny Policji.

Zgromadzonych gości przywitał nadinsp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. Wśród obecnych byli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, a także liczne grono parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.  

W uroczystym apelu z okazji Święta Policji uczestniczyli funkcjonariusze kadry kierowniczej, policjanci, pracownicy policji garnizonu podkarpackiego, a także byli komendanci wojewódzcy, delegacje stowarzyszeń i związków zawodowych policji oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli instytucji, inspekcji i stowarzyszeń współpracujących z policją, reprezentantów wyższych uczelni oraz duchowieństwa i samych mieszkańców Rzeszowa.

Po podniesieniu flagi państwowej, minutą ciszy uczczono pamięć pomordowanych przez NKWD na wschodzie oraz tych, którzy poświęcili policyjnej służbie to co najcenniejsze - własne życie. 

Komendant Matusiak podczas swojego wystąpienia powiedział: ”Tegoroczne Święto Policji obchodzimy w czasie szczególnym. Już blisko półtora roku Ukraina opiera się zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. W tym czasie nasza formacja poddana została bardzo wymagającej próbie.Ten szczególny czas wiązał się z nowymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego województwa. Podkarpaccy policjanci sprostali wszystkim wyzwaniom i skutecznie eliminowali zagrożenia dzięki doskonałej współpracy wszystkich służb i instytucji zaangażowanych od początku w działania przygraniczne. Wysoki poziom tej współpracy nie byłby możliwy do osiągnięcia, gdyby nie sprawna i bardzo profesjonalna organizacja i zarządzanie administracją zespoloną w regionie”.

Komendant podziękował Wojewodzie, Komendantom, Dowódcom, Inspektorom i przedstawicielom służb i instytucji, z którymi Policja współpracowała w tym trudnym czasie. Słowa uznania skierował też do parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa.

Święto Policji to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów

Jak co roku, Święto Policji to okazja, by uhonorować tych, którzy na co dzień podejmują działania na rzecz bezpieczeństwa. Do nich zwrócił się Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie słowami: ”W tym miejscu chciałbym wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji garnizonu podkarpackiego przekazać serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności. Dziękuję za wytrwałość w codziennej służbie i w pracy, za profesjonalne wypełnianie swoich obowiązków. Dziękuję za podejmowane starania, by mieszkańcy i goście odwiedzający nasze województwo mogli czuć się bezpiecznie. Jestem niezmiernie wdzięczny za Wasze poświęcenie. Swoją postawą dajecie przykład najwyższego oddania naszej Ojczyźnie. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę Wam również wytrwałości w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom, zarówno w życiu prywatnym, jaki i służbowym".   

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali, odznak i awansów.

Medalami "Za Długoletnią Służbę" odznaczonych zostało przez Prezydenta RP - 16 policjantów: 8 złotymi, 8 srebrnymi. To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi przyczynili się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 72 odznaki "Zasłużony Policjant": 6 złotych, 26 srebrnych i 40 brązowych.

Minister SWiA uhonorował 10 osób medalami "Za Zasługi dla Policji". Wśród nich są: Barbara Maciejewska członek Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, Krzysztof Stanio członek Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT, Kazimierz Skóra Wójt Gminy Grębów, ks. prał. Kazimierz Kaczor, Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, Jerzy Sudoł Starosta Tarnobrzeski, Arkadiusz Misiak Komendant Straży Miejskiej w Mielcu, Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski oraz Biskup Jan Wątroba.

Z okazji Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało w całym województwie podkarpackim 1047 policjantów: 23 w korpusie oficerów starszych, 74 w korpusie oficerów młodszych, 421 w korpusie aspirantów, 422 w korpusie podoficerów i 107 w korpusie szeregowych.

W swoim przemówieniu Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział: "Obywatele Polski, którzy zapytani czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, odpowiedzieli twierdząco". Komendant zwrócił się także do policjantów - "Jako szef Polskiej Policji chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, że naprawdę jestem z Was dumny i przeogromnie Wam dziękuję za to, co robicie każdego dnia". Podziękował także najbliższym policjantów, podkreślając, że to właśnie oni czują, jaki ogrom trudu funkcjonariusze biorą na swoje barki. 

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan. Dziękował funkcjonariuszom za ich pełną zaangażowania służbę na rzecz bezpieczeństwa. Słowa uznania dla policyjnej służby, życzenia i gratulacje, w swoich wystąpieniach skierowali także Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.

Z okazji Święta Policji w Białym Ogrodzie przy Placu Farnym zorganizowano piknik policyjny. Każdy miał okazję z bliska obejrzeć wyposażenie i sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie, nowoczesne radiowozy i motocykle, przyjrzeć się pracy technika kryminalistyki, porozmawiać z funkcjonariuszami na tematy związane ze służbą i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Odwiedzający piknik mogli zobaczyć policjantów pełniących służbę na koniach, przewodnika z psem służbowym oraz patrol rowerowy. Przygotowano również atrakcje dla dzieci - miasteczko ruchu drogowego, autochodziki i puzzle. Najwięcej radości, głównie dzieciom, sprawiły policyjne maskotki z komendy wojewódzkiej oraz z komend miejskich i powiatowych.

 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej mszy w Kościele Farnym
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej mszy w Kościele Farnym
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej mszy w Kościele Farnym
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej mszy w Kościele Farnym
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej mszy w Kościele Farnym
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas uroczystej mszy w Kościele Farnym
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas pikniku w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas pikniku w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas pikniku w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas pikniku w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas pikniku w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie.
 • Policjanci i zaproszeni goście podczas rozpoczęcia uroczystości na Placu Farnym w Rzeszowie.

Film Święto Policji 2023 w Rzeszowie

Opis filmu: Film wideo z uroczystości. W załączniku deskrypcja do filmu.

Pobierz plik Święto Policji 2023 w Rzeszowie (format mp4 - rozmiar 39.18 MB)

Powrót na górę strony