Aktualności

Policjanci zabezpieczali uroczystości związane z Beatyfikacją Rodziny Ulmów w Markowej

Data publikacji 11.09.2023

Podkarpaccy policjanci, wspierani przez mundurowych z całego kraju, zabezpieczali wydarzenia związane z Beatyfikacją Rodziny Ulmów w Markowej. W uroczystej Mszy Beatyfikacyjnej uczestniczył m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele rządu, parlamentu, kościoła oraz wierni. Funkcjonariusze czuwali nad porządkiem i bezpieczeństwem 35 tys. pielgrzymów. Policyjne zabezpieczenie przebiegło spokojnie bez zdarzeń mogących zakłócić przebieg uroczystości.

W ostatnich miesiącach, podkarpaccy policjanci przygotowywali się do zabezpieczenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas uroczystości związanych z Beatyfikacją Rodziny Ulmów w Markowej. Biorąc pod uwagę rangę tego wydarzenia oraz przewidywaną liczbę uczestników, funkcjonariusze od samego początku współpracowali z organizatorem przedsięwzięcia oraz innymi służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Podczas przygotowań do zabezpieczenia wypracowano najbardziej optymalne rozwiązania mające służyć bezpiecznemu przebiegowi uroczystości oraz wydarzeń towarzyszących.

Główna uroczystość Beatyfikacji Rodziny Ulmów odbyła się w niedzielę przed południem na stadionie w Markowej skupiając 35 tys. pielgrzymów z całego kraju. W wydarzeniu uczestniczyły władze państwowe, w tym Prezydent RP, przedstawiciele rządu, parlamentu, kościoła oraz wierni.

Wydarzenie niewątpliwie było dużym wyzwaniem dla wszystkich służb odpowiadających za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. W działaniach zabezpieczających uroczystość beatyfikacji brało udział 650 policjantów. Mundurowych z Podkarpacia wspierali funkcjonariusze z całego kraju m.in. z Bydgoszczy, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Opola, Radomia, Wrocławia oraz funkcjonariusze z pododdziałów kontrterrorystycznych z całej Polski.

Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci prewencji, ruchu drogowego, policyjni kontrterroryści, funkcjonariusze operacyjni oraz pionów kryminalnych. Ważnym obszarem policyjnych działań było zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym. Policjanci nadzorowali wszystkie drogi dojazdowe i skrzyżowania. Służyli pomocą pielgrzymom w bezpiecznym dotarciu do miejsca beatyfikacji.

Po zakończonej Mszy beatyfikacyjnej, policjanci zabezpieczali wizytę Prezydenta Andrzeja Dudy, który wraz z małżonką Agatą Kornhauser - Dudą złożył wieniec przed Pomnikiem Pamięci Żydów Obywateli II Rzeczypospolitej, zamordowanych w Markowej w latach 1942–1944, znajdującym się na cmentarzu wojennym w Jagielle - Niechciałkach.

Odpowiednie przygotowanie policjantów, wspieranych przez przedstawicieli innych służb, pozwoliło na bezpieczne dotarcie na uroczystości oraz utrzymanie porządku w ruchu drogowym po ich zakończeniu.

 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Uroczystość beatyfikacji w Markowej
 • Uroczystość beatyfikacji w Markowej
 • Uroczystość beatyfikacji w Markowej
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.
 • Policjanci podczas zabezpieczenia uroczystości beatyfikacyjnych w Markowej.

Film Film Zabezpieczenie uroczystości w Markowej

Opis filmu: Film wideo przedstawiający policjantów zabezpieczających uroczystości beatyfikacyjne w Markowej. Deskrypcja w załączniku do artykułu.

Pobierz plik Film Zabezpieczenie uroczystości w Markowej (format mp4 - rozmiar 21.31 MB)

Powrót na górę strony