Aktualności

Nowe stanowisko kierowania w kolbuszowskiej jednostce

Data publikacji 30.10.2023

Dyżurni z kolbuszowskiej jednostki rozpoczęli służbę w nowym pomieszczeniu. Nowoczesne stanowisko kierowania wraz z zapleczem socjalnym powstało po kilkumiesięcznym remoncie. Modernizacja wpłynie nie tylko na poprawę warunków pracy funkcjonariuszy, ale przede wszystkim będzie stanowić udogodnienie dla petentów odwiedzających naszą jednostkę.

Pomieszczenie kierowania, potocznie nazywane „dyżurką”, to jedno z najważniejszych miejsc w każdej jednostce policji. To właśnie tu, każdego dnia, zapada wiele bardzo ważnych decyzji, tu trafiają wszystkie zgłoszenia i to tu odbywa się koordynacja wszelkich realizowanych działań, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.  

Nowe stanowisko kierowania znajduje się obecnie po prawej stronie poczekalni. Dotychczasowe pomieszczenie dawnej „dyżurki”, znajdujące się po lewej stronie, zostało zaadaptowane na biuro podawcze. W ramach wykonanych prac, wyremontowano również poczekalnię, która została wyposażona w urządzenie do samodzielnego wykonania badania stanu trzeźwości. Na parterze budynku zostanie zamontowany również defibrylator, przekazany przez Starostę Kolbuszowskiego.

Remont obejmował wykonanie prac remontowo-budowlanych, a także zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i biurowego. Inwestycję sfinansowano ze środków przekazanych na Fundusz Wsparcia Policji przez Urząd Marszałkowski, Powiat Kolbuszowski, Gminę Kolbuszowa oraz gminy z terenu naszego powiatu.

W piątek, w Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej odbyło się uroczyste oddanie do użytku zmodernizowanego stanowiska kierowania. W uroczystej zbiórce wzięli udział m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła, Poseł na Sejm Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, Zastępca Burmistrza w Kolbuszowej Marek Gil, Wójtowie - Elżbieta Wróbel, Eugeniusz Galek i Jerzy Wilk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Mieczysław Burek. Na spotkaniu nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych st. bryg. Jacka Nity Komendanta PSP w Kolbuszowej oraz Natalii Batory Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa. W uroczystej zbiórce wzięli udział także ks. Marek Buchman - duszpasterz Podkarpackiej Policji oraz ks. Lucjan Szumierz - proboszcz kolbuszowskiej kolegiaty oraz asp. szt. Mieczysław Klimek - wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Kolbuszowską jednostkę reprezentowali nadkom. Adam Mielnicki Komendant Powiatowy Policji w Kolbuszowej wraz z I zastępcą nadkom. Robertem Kobylskim oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni naszej komendy.

Podczas zbiórki Komendant podziękował za przekazane środki finansowe i przedstawił informacje dotyczące zakresu wykonanych prac. Słowa podziękowań przekazał również insp. Stanisław Sekuła I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Symboliczny klucz do nowych pomieszczeń przekazano na ręce dyżurnego Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Sławomira Blicharza, który złożył meldunek o rozpoczęciu służby na nowym stanowisku kierowania. Zmodernizowane pomieszczenia poświęcił duszpasterz podkarpackiej Policji ks. Marek Buchman.

Modernizacja stanowiska kierowania pozwoliła na dostosowanie tego pomieszczenia do zmieniających się wymogów technicznych i poprawę warunków pracy funkcjonariuszy Zespołu Dyżurnych. Jesteśmy także przekonani, że wprowadzone rozwiązania usprawnią obsługę interesantów przychodzących do kolbuszowskiej jednostki.

 • zdjęcie poczekalni KPP w Kolbuszowej
 • Komendant Powiatowy Policji podczas przemówienia
 • symboliczne przekazanie klucza
 • dyżurny meldujący Komendantowi Wojewódzkiemu objęcie nowego stanowiska kierowania
 • Komendant Wojewódzki Policji wraz z Komendantem Powiatowym i samorządowcami podczas podziękowań
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Kolbuszowej podczas składania podziękowań samorządowcom
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Kolbuszowej podczas składania podziękowań samorządowcom
 • Komendantem Powiatowym Policji w Kolbuszowej podczas składania podziękowań
 • Komendantem Powiatowym Policji w Kolbuszowej oraz Starostwa Kolbuszowski podczas składania podziękowań Komendantowi Wojewódzkiemu
 • Zastępca Komendanta Policji w Kolbuszowej składający meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu
 • zdjęcie nowego stanowiska kierowania
 • okienko stanowiska kierowania
 • urządzenie do badania stanu trzeźwości znajdujące się na poczekalni
 • przekazane urządzenie AED
 • defibrylator
 • defibrylator
Powrót na górę strony