Aktualności

Międzynarodowe współdziałanie służb na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego

Data publikacji 20.12.2023

Krośnieńscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami słowackich służb, uczestniczyli w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego na terenach przygranicznych. Międzynarodowe patrole stanowią płaszczyznę wymiany doświadczeń oraz praktyczne wsparcie podczas kontroli podejmowanych wobec obcokrajowców.

Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy oraz słowaccy policjanci wzięli udział międzynarodowych działaniach, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego w obszarze transgranicznym. Organizację wspólnych patroli umożliwia rządowe porozumienie o współpracy służb w zakresie zwalczania przestępczości i współdziałania na terenach przygranicznych.

Na miejsce planowanych działań wybrano dukielski odcinek drogi krajowej nr 19 oraz rejon słowackiego Świdnika. Dobór punktów kontrolnych nie był przypadkowy, gdyż przebiegająca tędy trasa stanowi jeden z głównych szlaków tranzytowych wiodących na południe Europy.

Organizacja tego typu przedsięwzięć sprzyja wymianie doświadczeń w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej oraz potwierdza wysoki poziom współpracy służb, w zakresie skutecznego zapewniania bezpieczeństwa podróżującym po drogach regionu.

  • Kontrola drogowa autobusu przeprowadzana przez policjantów ze Słowacji i Polski
  • Kontrola drogowa przeprowadzana przez policjantów ze Słowacji i Polski
  • Policjanci ze Słowacji i Polski na tle radiowozu
Powrót na górę strony