Aktualności

Podinspektor Piotr Stępka I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie

Data publikacji 09.02.2024

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie miała miejsce uroczystość powierzenia obowiązków I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Od dziś na tym stanowisku pełni obowiązki podinsp. Piotr Stępka. Na nowe stanowisko, podczas uroczystej zbiórki, wprowadzenia dokonał pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk.

Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, odbyła się uroczysta zbiórka związana z powierzeniem obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie podinsp. Piotrowi Stępce.

Nowego zastępcę przywitał pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Jarosław Tokarczyk. W uroczystości wzięli udział także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Jacek Juwa, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie, komendanci miejscy i powiatowi podkarpackiego garnizonu, naczelnicy Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Rzeszowie, Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Rzeszowie oraz Rzeszowskiego Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji, przedstawiciele policyjnych organizacji związkowych, kadra kierownicza komendy wojewódzkiej oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Zbiórkę rozpoczął meldunek złożony szefowi podkarpackich policjantów przez dowódcę uroczystości. Następnie, po krótkim przybliżeniu sylwetki i historii służby podinspektora Piotra Stępki, odczytano rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji o objęciu przez niego stanowiska pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Szef podkarpackich policjantów inspektor Jarosław Tokarczyk przywitał swojego Pierwszego Zastępcę. Komendant wyraził uznanie dla jego dotychczasowej służby i życzył mu powodzenia w realizacji nowych zadań. Podinspektor Piotr Stępka, w swoim wystąpieniu, podziękował m.in. za zaufanie i zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby służba była jeszcze bezpieczniejsza, a warunki pracy bardziej komfortowe.

Podinspektor Piotr Stępka służbę w Policji rozpoczął 27 grudnia 2005 roku. W latach 2005-2009 pełnił szereg funkcji na stanowiskach wykonawczych w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. Przez kolejne lata, do 28 lutego 2017 roku zdobywał doświadczenie na kolejnych stanowiskach w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Przygotowanie zawodowe i wysoko oceniane umiejętności umożliwiły, w marcu 2017 roku, obecnemu podinspektorowi Piotrowi Stępce awans na stanowisko Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Wzorowa, profesjonalna służba, posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe spowodowały, że w kwietniu 2020 roku, został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, na którym pełnił służbę do dnia wczorajszego.

Podinspektor Piotr Stępka w okresie od 15 kwietnia do 1 września 2023 roku, pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji. Od 9 lutego 2024 roku pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowa. Będzie nadzorował pion logistyki.

 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wraz z zastępcami i kadrą kierowniczą garnizonu podkarpackiego podczas uroczystego wprowadzenia I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
Powrót na górę strony