Aktualności

Uzależnienia behawioralne i współczesne zagrożenia w sieci - tematem wojewódzkiej konferencji

Data publikacji 22.03.2024

„Cyberbezpiecznie. Uzależnienia behawioralne i współczesne zagrożenia w sieci” to temat konferencji zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Fundacją PRO-FIL. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Inicjatywa miała charakter międzyinstytucjonalny i poświęcona była problematyce diagnozowania i zapobiegania zagrożeniom w sieci.

Wczoraj w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się konferencja pod nazwą „Cyberbezpiecznie. Uzależnienia behawioralne i współczesne zagrożenia w sieci”. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Fundacja PRO-FIL. Konferencję patronatem honorowym objął Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. Przedsięwzięcie skierowane zostało do podmiotów i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział miedzy innymi przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji pomocowych, stowarzyszeń, fundacji oraz policjanci z terenu województwa podkarpackiego.

Konferencję rozpoczęła mł. insp. Marta Tabasz-Rygiel – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, która przywitała uczestników oraz przedstawiła tematykę konferencji.

Następnie głos zabrali: Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa, Prezes Zarządu Fundacji PRO-FIL Marcin Mołoń. W swoich wystąpieniach podkreślali, że troska o młode pokolenie, podejmowanie wszelkich działań na rzecz ich bezpieczeństwa oraz zacieśnienie współpracy międzyinstytucjonalnej w tym zakresie, stanowi priorytet w działalności instytucji do tego powołanych. W przedsięwzięciu uczestniczył także Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jerzy Jęczmienionka.

Spotkanie moderowała nadkom. Elżbieta Siupik – ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie.

W pierwszej kolejności łącząc się z uczestnikami przedsięwzięcia on-line głos zabrał Łukasz Wojtasik - ekspert ds. bezpieczeństwa dzieci w Internecie, od 25 lat związany Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Prelegent przybliżył uczestnikom aktualne zagrożenia oraz postulaty profilaktyczne, związane z obecnością dzieci i młodzieży w sieci.

Kolejne wystąpienia skupiały się na problemie uzależnień behawioralnych oraz korzystania z smartfonów. Michał Bury - Dyrektor Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, specjalista psychoterapii uzależnień, przedstawił analizę wpływu smartfonów na życie młodych ludzi oraz sposoby radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Z kolei  Marcin Moroń - Prezes Zarządu Fundacji PRO-FIL, omówił skuteczność programów profilaktycznych w kontekście uzależnień i innymi problemów wynikającymi z nadmiernego korzystania z Internetu.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość wysłuchania prezentacji mł. insp. Piotra Szymańskiego – Naczelnika Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestepczości na temat cyberzagrożeń wieku młodzieńczego oraz działań przeciwdziałających dysfunkcjom społecznym i stratom majątkowych. Podkreślił znaczenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa młodego pokolenia, jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań. W dalszej części spotkania kom. Monika Hędrzak - ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówiła aspekty prawne i praktyczne współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w kontekście cyberzagrożeń. Wskazała na kierunki współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy instytucjami.

Konferencję zakończyły podsumowania mł. insp. Marty Tabasz-Rygiel - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Eweliny Bembenek Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, które swoich wystąpieniach podkreśliły wagę podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla najmłodszych użytkowników Internet.

Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania.
 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

Zdjęcia: KWP w Rzeszowie, Krzysztof Witek - Biuro Prasowe UMWP, ROPS w Rzeszowie

 • Uczestnicy spotkania w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: Krzysztof Witek - Biuro Prasowe UMWP
 • Uczestnicy spotkania w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: Krzysztof Witek - Biuro Prasowe UMWP
 • Uczestnicy spotkania w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: Krzysztof Witek - Biuro Prasowe UMWP
 • Uczestnicy spotkania w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: Krzysztof Witek - Biuro Prasowe UMWP
 • Uczestnicy spotkania w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: Krzysztof Witek - Biuro Prasowe UMWP
 • Uczestnicy spotkania w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: Krzysztof Witek - Biuro Prasowe UMWP
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: KWP w Rzeszowie
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: ROPS w Rzeszowie
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: ROPS w Rzeszowie
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: ROPS w Rzeszowie
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: ROPS w Rzeszowie
 • Policjanci i uczestnicy w czasie konferencji w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
  Foto: ROPS w Rzeszowie
Powrót na górę strony