Aktualności

"Wiedza daje moc" - kolejne szkolenie w ramach programu prewencyjnego przemyskiej jednostki

Data publikacji 11.06.2024

W Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu odbyły się interdyscyplinarne warsztaty dot. wzmocnienia umiejętności reagowania na przemoc ze względu na płeć, krzywdzenie dzieci, komunikację międzykulturową i pracę z uchodźcami. Uczestnikami spotkania byli policjanci różnych pionów oraz przedstawiciele służb cywilnych.

W ubiegły piątek, w przemyskiej komendzie, w ramach powiatowego programu prewencyjnego "Wiedza daje moc" odbyło się szkolenie. Uczestnikami byli przemyscy policjanci z poszczególnych wydziałów oraz pracownicy służb cywilnych.

Szkolenie zostało zorganizowane przez zespół profilaktyków z przemyskiej jednostki oraz pracowników Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców UNHCR Polska. Prelegentami byli przedstawiciele UNHCR tj. Przemysław Marszał specjalista ds. zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, oraz Dominik Wach ekspert ds. trwałych rozwiązań.

Spotkanie było podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy skupił się na ochronie dziecka krzywdzonego. Przedstawiono jak z punktu widzenia psychologicznego rozpoznać dziecko krzywdzone i jak należy się zachować wobec takiej osoby by zapewnić jej wsparcie i bezpieczeństwo. Drugi temat dotyczył środowiska wielokulturowego, skupiając się na społeczności uchodźców przebywających na terenie Polski. 

To ciekawe szkolenie pozwoliło pogłębić wiedzę uczestników w zakresie psychologicznych aspektów rozwoju dziecka, narzędzi umożliwiających zapobieganiu wykorzystania seksualnego dzieci, promowania bezpieczeństwa  oraz empatycznego reagowania w trudnych sytuacjach wobec najmłodszych, a także komunikacji międzykulturowej.

  • uczestnicy podczas szkolenia zgromadzeni na auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
  • uczestnicy podczas szkolenia zgromadzeni na auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
  • uczestnicy podczas szkolenia zgromadzeni na auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
  • uczestnicy podczas szkolenia zgromadzeni na auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
  • uczestnicy podczas szkolenia zgromadzeni na auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
  • uczestnicy podczas szkolenia zgromadzeni na auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
  • uczestnicy podczas szkolenia zgromadzeni na auli Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu
Powrót na górę strony