Aktualności

Nie bądź obojętny na krzywdę zwierząt

Data publikacji 01.02.2011

Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

 

Osoba, która wie o przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt, uśmierconym lub maltretowanym zwierzęciu, powinna zawiadomić o tym Policję lub organizacje zajmujące się ochroną praw zwierząt, z którymi Policja współpracuje w tym zakresie.

Informacje można zgłaszać korzystając ze specjalnego formularza, e-mailowo, pod adresem prewencja@rz.policja.gov.pl oraz telefonicznie do koordynatora w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - pod tel. 510 997 149 bądź w sytuacjach bezzwłocznych na nr alarmowy Policji - 997

Powrót na górę strony