Aktualności

Stop agresji drogowej

Data publikacji 01.07.2014

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu na terenie województwa podkarpackiego POWIADOM NAS!

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania
ze strony innego uczestnika ruchu na terenie województwa podkarpackiego
POWIADOM NAS!


W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie uruchomiona została specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej stopagresjidrogowej@rz.policja.gov.pl, na którą można przesyłać materiały (zdjęcia lub nagrania wideo w formacie MPEG4, AVI) świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców poruszających się po drogach Podkarpacia.

Wraz z filmem należy przesyłać niezbędne informacje:

  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

Zanim wyślesz zgłoszenie sprawdź, na terenie której jednostki Policji popełniono wykroczenie. Odpowiedni wybór przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie. Listę jednostek Policji i adresy stron internetowych znajdziesz tutaj.


WAŻNA INFORMACJA!

Przesyłając materiał filmowy na adres stopagresjidrogowej@rz.policja.gov.pl wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

 

Powrót na górę strony