Aktualności

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - pierwsza wojewódzka debata społeczna

Data publikacji 15.03.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” to tytuł debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie pod honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Przedsięwzięcie rozpoczęło cykl debat społecznych, które będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego przez komendantów miejskich i powiatowych Policji. W spotkaniu uczestniczyli policjanci, samorządowcy, przedstawiciele służb i instytucji z terenu województwa podkarpackiego, a także zainteresowane osoby prywatne.

Dzisiaj w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyła się pierwsza, inauguracyjna wojewódzka debata społeczna pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Przedsięwzięcie rozpoczęło cykl debat społecznych, które będą realizowane w 2017 roku na terenie garnizonu podkarpackiego. Celem spotkania było wyjaśnienie wielu kwestii dotyczących wypracowania procedur współpracy międzyinstytucjonalnej podejmowanej na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w skali województwa.  Debaty społeczne organizowane na szczeblu lokalnym będą miały za zadanie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  
                                                         
Debacie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz.

W spotkaniu udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych i kościelnych, stowarzyszeń oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak również  osoby prywatne, dla których sprawy bezpieczeństwa są ważne.

W pierwszym wystąpieniu asp. sztab. Dariusz Sajdyk, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wskazał, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane za pośrednictwem tego innowacyjnego narzędzia w skali województwa podkarpackiego.

Następnie podkom. Monika Hędrzak, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawiła informacje na temat działań z zakresu profilaktyki podejmowanych przez podkarpacką Policję. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej zarówno dla zwiększania poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowania ich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk niepożądanych społecznie.

W dalszej kolejności podkom. Piotr Kubas, specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przybliżył uczestnikom zagadnienia dotyczące służby dzielnicowego. Przypomniał, że służba dzielnicowych to odpowiedzialny i społecznie potrzebny kontakt ze społecznością. Omówił zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”. Przedstawił także funkcjonowanie aplikacji mobilnej „Moja komenda”.

Ostatnim elementem debaty społecznej była dyskusja dotycząca bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem: funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, profilaktyki społecznej oraz służby dzielnicowego. Poruszane kwestie oraz zgłaszane uwagi zostaną wykorzystane podczas podejmowanych przez Policję działań.

Wnioski wypracowane w trakcie debat społecznych organizowanych na szczeblu  powiatowym i gminnym przedstawione zostaną podczas podsumowującej debaty wojewódzkiej w listopadzie bieżącego roku.

 

Powrót na górę strony