Aktualności

Rozmawiali o bezpieczeństwie najmłodszych podczas wakacji

Data publikacji 30.05.2017

Wczoraj w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele służb, inspekcji i instytucji, by porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży podczas wakacji. Insp Paweł Filipek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie przedstawił, jakie działania będzie podejmować Policja, by zapewnić najmłodszym bezpieczny wypoczynek. Konferencja była też okazją do zaprezentowania nowego programu profilaktycznego "Cyberbezpieczni".

Konferencję zainaugurowała Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, która zapowiedziała, że zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym wymaga zaangażowania wielu służb działających na różnych płaszczyznach. Wspomniała też o inicjatywach profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, a dotyczących miedzy innymi bezpiecznego wypoczynku na wodzie i w górach. Wspomniała także o zasadach funkcjonowania programu "Razem bezpieczniej".

Podkarpacką Policję reprezentował insp. Paweł Filipek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, który przedstawił, jakie działania będą podejmować policjanci. Mówił m.in. o przedwakacyjnej edukacji dzieci i młodzieży, spotkaniach podczas kolonii, półkolonii czy obozów, na których poruszane bedą kwestie zagrożeń i sposobów ich unikania. Wspomniał o udziale Policji w kontrolowaniu akwenów wodnych czy obiektów, w których odbywać się będzie zorganizowany wypoczynek. Funkcjonariusze będą również czuwać nad bezpieczeństwem osób poruszających się drogami Podkarpacia. Wspólnie z inspektorami transportu drogowego fpolicjanci będą sprawdzać stan techniczny autokarów i busów, oraz dyspozycję kierowców wiozących dzieci na wakacje. W sezonie letnim, we wszystkie atrakcyjne turystycznie miejscowości, skierowane zostaną dodatkowe patrole, także patrole konne. W Solinie i nad Jeziorem Tarnobrzeskim utworzone zostaną sezonowe posterunki Policji.

Wczorajsza konferencja była również okazją do zaprezentowania nowego programu profilaktycznego "Cyberbezpieczni". Podkom. Monika Hędrzak z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie przybliżyła założenia programu, który skierowany jest nie tylko do dzieci ale i dorosłych - rodziców, nauczycieli i pedagogów. Jego celem jest uświadomienie, jakie zagrożenia niesie Internet, jakie konsekwencje może mieć uzależnienie od gier komputerowych czy kontakt z osobami, które mogą zaszkodzić młodym internautom. Osoby realizujące ten program będą uświadamiać, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, jak radzić sobie z cyberprzemocą i gdzie szukać pomocy w razie potrzeby. 

O działaniach podkarpackiej Policji podczas wakacji mówiła też podinsp. Alina Pieniążek z Wydziału Prewencji KWP. Wiele uwagi poświęciła na działalność edukacyjną oraz kontrolną. Przypomniała, że w szczególnym zainteresowaniu policjantów będą miejsca, gdzie młodym ludziom podaje się alkohol i w których dochodzi do dystrybucji substancji psychoaktywnych.

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch przedstawiła kwestie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas różnych form wypoczynku wakacyjnego oraz zaprezentowała zasady zgłaszania letniego wypoczynku. 

Swoje wystąpienia mieli też przedstawiciele innych służb i organizacji. Więcej na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego - tutaj.

Powrót na górę strony