Aktualności

Policjanci uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu cyberprzemocy

Data publikacji 14.07.2017

W siedzibie Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – CWEP w Rzeszowie w ramach projektu pod nazwą „No Cyberbullying At The School” odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone zjawisku cyberprzemocy. W szkoleniu wzięli udział policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Funkcjonariusze omówili między innymi założenia programu profilaktycznego pod nazwą „Cyberbezpieczni”.

Głównym celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – CWEP w Rzeszowie pod nazwą „No Cyberbullying At The School” jest podniesienie świadomości na temat zjawiska cyberprzemocy oraz zapewnienie efektywnego i bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie zapobiegania nękaniu w Internecie oraz wykorzystania tej wiedzy przez przedstawicieli państw partnerskich w szkołach.

W środę w siedzibie Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – CWEP w Rzeszowie w ramach projektu odbyło się międzynarodowe spotkanie poświęcone zjawisku cyberprzemocy, w którym udział wzięli przedstawiciele  Turcji, Portugalii i Polski. W spotkaniu wziął udział mł. insp. Piotr Kluz - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz podkom. Monika Hędrzak - specjalista Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie.

Szkolenie rozpoczęła podkom. Monika Hędrzak, która przestawiła założenia oraz metody realizacji programu profilaktycznego pod nazwą „Cyberbezpieczni”, ukierunkowanego na zwiększenie bezpieczeństwa w Internecie. Omówiła też zjawisko cyberprzemocy i działania w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w Internecie podejmowane przez podkarpacką Policję.

Następnie odbyła się dyskusja na temat skali i sposobów zapobiegania zjawisku nękania w Internecie, cyberprzestępczości i cyberprzemocy w poszczególnych krajach partnerskich. Przedstawiono także zasady współpracy szkół z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Na zakończenie przedstawiciele Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” przedstawili zrealizowane projekty ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu.

Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie działań podejmowanych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w szkołach, w tym przeciwdziałania cyberzagrożeniom przez przedstawicieli państw partnerskich.

 

Powrót na górę strony