W Lesku wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej komendy powiatowej - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

W Lesku wmurowano akt erekcyjny pod budowę nowej komendy powiatowej

Data publikacji 28.11.2017

Dziś w Lesku uroczyście podpisano i wmurowano w fundamenty akt erekcyjny pod budowę nowej komendy powiatowej. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Policji, władz wojewódzkich i samorządowych, parlamentarzyści oraz osoby reprezentujące wykonawców. To symboliczny początek inwestycji, której zakończenie zaplanowano w 2019 roku. Nowoczesny obiekt, na miarę XXI wieku, sfinansowany będzie ze środków „Programu modernizacji Policji”.

Budowa nowej komendy powiatowej w Lesku to inwestycja, na którą czekano już od dawna. Istniejący budynek administracyjny wybudowany został w latach 30-tych XX wieku. Usytuowany jest na osuwającej się skarpie, co powoduje pękanie ścian i murów oporowych. Obiekt według obecnych standardów jest niefunkcjonalny i w złym stanie technicznym. W komendzie brak jest recepcji, pokoju przyjęć interesantów, ogólnodostępnego sanitariatu, szatni, sali odpraw, pomieszczeń na magazyny, depozyty i archiwa. Przed budynkiem komendy nie ma parkingu dla interesantów, samochody parkowane są bezpośrednio na przyległej ulicy.

Pierwotnie rozważano wariant dobudowy i remontu istniejącej siedziby, jednak ze względu na układ konstrukcyjny i usytuowanie budynku, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów okazało się niemożliwe. Przy wsparciu władz samorządowych zdecydowano więc o budowie nowego obiektu.

Starostwo Powiatowe w Lesku już kilka lat temu przekazało komendzie wojewódzkiej działkę o powierzchni 1,07 ha z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dzięki środkom z rządowego „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020” pod koniec lipca tego roku ruszyły prace budowlane. W ciągu dwóch lat wybudowany zostanie budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 2469 m2, w piwnicy którego mieścić się będzie czterostanowiskowa strzelnica ćwiczebna. Powstaną również: budynek garażowo–gospodarczy, kojce dla 2 psów służbowych, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi i ogrodzenia. Całkowita wartość inwestycji to 18 372 000 złotych.

Dziś na placu budowy w Lesku, przy ulicy Przemysłowej odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego. Swoje podpisy na dokumencie złożyli m.in. insp. Małgorzata Borowik Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP, pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa,  Komendant Powiatowy Policji w Lesku podkom. Jacek Pączek, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Lesko Barbara Krasulak, Starosta Leski Andrzej Olesiuk. Byli też przedstawiciele projektanta oraz wykonawców – Konsorcjum „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlanego w Krośnie S.A.” oraz "KPB – Budownictwo sp. z o.o."

Akt erekcyjny został umieszczony w metalowej tubie. Trafiły tam również - zgodnie z tradycją - dzisiejsze wydania lokalnych gazet, będące w obiegu monety oraz fotografie, na których uwieczniono początek inwestycji. Tuba została wmurowana w fundamenty powstającego gmachu. Poświęcenia dokonali ks. Marek Buchman - duszpasterz podkarpackiej Policji, ks.prałat Mieczysław Bąk z parafii w Lesku oraz ks. Bogdan Janik - dyrektor Ośrodka Caritas w Myczkowcach.

Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, reprezentanci innych służb mundurowych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją.