Aktualności

Na Podkarpaciu jest bezpiecznie - Policja podsumowała 2017 rok

Data publikacji 18.01.2018

Znaczący spadek przestępczości kryminalnej. Skuteczna walka z przestępczością ekonomiczną i narkotykową. Poprawa bezpieczeństwa na drogach. Przywracanie kolejnych posterunków Policji i dobra współpraca z samorządami. Angażowanie się mieszkańców województwa w sprawy bezpieczeństwa przez wykorzystywanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To tylko niektóre wnioski z podsumowania pracy podkarpackiej Policji w 2017 roku.

Dziś Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa podczas odprawy służbowej z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka omówił osiągnięcia podkarpackich policjantów. Przedstawił też poziom realizacji zadań i przedsięwzięć w garnizonie. Zaprezentował plany i wyzwania na najbliższy rok, które mają zagwarantować skuteczność Policji, a mieszkańcom zapewnić bezpieczeństwo.

W odprawie oprócz kierownictwa podkarpackiej Policji, komendantów miejskich i powiatowych, naczelników wydziałów KWP, komendantów komisariatów udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich -  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. Wymiar sprawiedliwości reprezentował Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jerzy Dybus.

Kadry podkarpackiej Policji

W garnizonie podkarpackim służy 4479 policjantów, 534 urzędników korpusu służby cywilnej oraz 607 pracowników cywilnych. Najwięcej, bo 2910 policjantów służy w prewencji, w pionie kryminalnym 1371, a w służbie wspomagającej 107. Zdecydowana większość policjantów posiada staż służby od 4 do 15 lat.  W 2017 r. do służby przyjęto 185 policjantów, a tym roku planujemy przyjąć kolejnych 97 funkcjonariuszy.

Spadek przestępczości kryminalnej, skuteczna walka z przestępczością ekonomiczną i narkotykową 

Podkarpacie jest jednym z najbezpieczniejszych województw w kraju. Od lat odnotowujemy spadek przestępczości, zwłaszcza o charakterze kryminalnym. W 2017 roku doszło do 13 963 przestępstw kryminalnych, a rok wcześniej było ich o 846 więcej. Jednocześnie wzrosła wykrywalność, a więc skuteczność policyjnych działań. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła blisko 64%, a wykrywalność wszystkich stwierdzonych przestępstw jest na wysokim poziomie 80%. 

Statystyki wskazują, że w ubiegłym roku mniej było przestępstw określanych jako pospolite, tych najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. Spadła liczba kradzieży aż o 650 (odnotowano ich 2702), mniej było włamań - 1720 (spadek o 210), Mniej było rozbojów, bójek i pobić. W ciągu roku w województwie podkarpackim skradziono 71 samochodów (rok wcześniej 89).

Podkarpaccy policjanci ujawnili blisko tysiąc przestępstw narkotykowych, likwidując 29 upraw oraz zabezpieczając około 332 kg narkotyków. 

Niemal trzykrotnie wzrosła liczba przestępstw gospodarczych, z niespełna 4 tysięcy do 11 126. Zwalczanie przestępczości ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze przestępczości podatkowej, akcyzowej i na szkodę interesów Unii Europejskiej, a także zwalczanie cyberprzestępczości to wyzwania, jakie Policja stawia sobie w najbliższym czasie.

Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach

W 2016 roku, na drogach województwa podkarpackiego doszło do 1703 wypadków, w których śmierć poniosły 124 osoby (o 7 mniej ), a 2023 zostały ranne (ta liczba zmniejszyła się o 9). Wzrosła liczba kolizji, w ciągu całego roku odnotowano ich 18372. Spadła liczba kierujących pod wpływem alkoholu. W 2017 roku ujawniono ich 3082  (rok wcześniej 3365).

Policja bliżej społeczeństwa

W minionym roku wprowadzono zmiany, które przybliżają Policję do obywateli. To nie tylko wprowadzenie innowacyjnych narzędzi informatycznych - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji "Moja Komenda". To też większa liczba bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. W ciągu roku policjanci przeprowadzili 92 debaty, podczas których rozmawiano o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Zmieniła się też formuła pracy dzielnicowego. Większość służby spędza w swoim rejonie, jest policjantem "pierwszego kontaktu".

Komendant wojewódzki podsumował też funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Do tej pory mieszkańcy Podkarpacia wskazali ponad 26 tysięcy miejsc lub zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe. Wszystkie zostały zweryfikowane, a duża część została potwierdzona. Mieszkańcy jako najbardziej uciążliwe wskazują przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe parkowanie oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Od wielu już lat sami mieszkańcy Podkarpacia uważają swoje województwo za najbezpieczniejsze w Polsce. Potwierdza to Polskie Badanie Przestępczości przeprowadzone w 2017 roku. Ponad 80% mieszkańców naszego województwa czuje się bezpiecznie spacerując po zmroku w swojej okolicy. Równie wysoko przez mieszkańców Podkarpacia oceniana jest praca i skuteczność Policji. Ponad 75% mieszkańców uważa, że Podkarpacka Policja jest skuteczna w swoich działaniach, a 78% osób pozytywnie ocenia pracę policjantów pełniących służbę w swojej okolicy.

Przywracanie posterunków

Od 2016 r. złożono 23 wnioski o przywrócenie bądź utworzenie posterunku Policji. Część z nich już zyskała akceptację. Do tej pory przywrócono sześć posterunków:  w Korczynie, Wiśniowej, Kamieniu, Ulanowie, Jasienicy Rosielnej i Niebylcu. W najbliższym czasie służbę rozpoczną policjanci z Chorkówki i Polańczyka, a w drugim półroczu 2018 roku również funkcjonariusze posterunku w Baligrodzie.

Najważniejsze inwestycje

W 2017 r. ruszyły dwie największe inwestycje - budowa nowych siedzib komend powiatowych w Jaśle i Lesku. Łączny koszt to blisko 49 mln złotych. Przebudowano i zmodernizowano budynki posterunków w Polańczyku i Chorkówce. Rozpoczęto prace modernizacyjne policyjnych obiektów. Środki na ten cel pochodzą z Programu Modernizacji Policji. Wartość inwestycji zaplanowanych na lata 2017-2020 to blisko 74 mln. złotych.

 

Powrót na górę strony