Aktualności

Policjanci wzięli udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu w sporcie

Data publikacji 07.06.2018

„Prawo i bezpieczeństwo w sporcie - nowe wyzwania, nowe problemy, nowe możliwości”, to temat konferencji naukowej zorganizowanej przez WSPiA- Rzeszowską Szkołę Wyższą. Wśród prelegentów nie zabrakło policjantów, który podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie zabezpieczania imprez masowych i zwalczaniu przestępczości pseudokibiców. W debacie, oprócz przedstawicieli nauki, udział wzięli reprezentanci Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, prawnicy oraz kadra kierownicza Podkarpackiej Policji z komendantem wojewódzkim mł.insp. Henrykiem Moskwą na czele.

Konferencja naukowa pod nazwą „Prawo i bezpieczeństwo w sporcie - nowe wyzwania, nowe problemy, nowe możliwości”, zgromadziła osoby zainteresowane kwestiami bezpieczeństwa imprez sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłkarskich. Poruszano tematy związane m.in. z bezpieczeństwem imprez masowych z perspektywy organizatora, Policji, PZPN, ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego i prawa międzynarodowego. Wiele uwagi poświecono wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości pseudokibiców i przestępstw stadionowych, zabezpieczaniu meczów piłkarskich i kryminalistycznej identyfikacji pseudokibiców. Prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami z przygotowania i zabezpieczenia dużych imprez sportowych, jak chociażby EURO 2012,
 
Gości przywitał prof. dr hab. Jerzy Posłuszny - Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Natomiast referaty wygłosili eksperci – wykładowcy WSPiA, policjanci, adwokaci i przedstawiciele PZPN. Wykład wprowadzający do dyskusji wygłosi płk dr Paweł Chomentowski, były funkcjonariusz ABW i wykładowca WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Po nim głos zabrał były Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie i Olsztynie nadinsp. w st.spocz. Józef Gdański. Następnie mł. insp. Mariusz Dzioba, Naczelnik Sztabu Policji KWP w Rzeszowie podzielił się doświadczeniem w zakresie zabezpieczenia meczów piłkarskich. Mł. insp. Konrad Wolak, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie mówił o wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości pseudokibiców na przykładzie doświadczeń KMP w Rzeszowie, podinsp. Piotr Szymański, Naczelnik Wydziału d/w z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie wygłosił referat o zagrożeniach w cyberprzestrzeni – ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa imprez masowych, a podkom. Magdalena Kruczek, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie poruszyła temat kryminalistycznej identyfikacji pseudokibiców.   
 
Problemy prawne i faktyczne związane z zabezpieczeniem imprez sportowych, obowiązki organizatorów i policji, skuteczność w zwalczaniu chuligańskich ekscesów i pociąganie do odpowiedzialności za łamanie prawa, to tematy, które wciąż budzą wiele emocji. Warto o nich rozmawiać i szukać rozwiązań, które zapewnią spokój, porządek publiczny i bezpieczeństwo.
Powrót na górę strony