Policjanci sprawdzili oznakowanie dróg w pobliżu szkół - Aktualności - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Aktualności

Policjanci sprawdzili oznakowanie dróg w pobliżu szkół

Data publikacji 30.08.2018

Początek roku szkolnego dopiero za kilka dni, ale podkarpaccy policjanci już rozpoczęli działania "Bezpieczna droga do szkoły". Na terenie wszystkich powiatów sprawdzono stan infrastruktury drogowej w okolicach szkół i przedszkoli. Ujawniono 60 przypadków nieprawidłowego lub brakującego oznakowania. Zobowiązano zarządców dróg do usunięcia nieprawidłowości.

Każdego roku, jeszcze przed zakończeniem wakacji, policjanci podejmują działania, które mają poprawić stan bezpieczeństwa w okolicach szkół. Przegląd dróg, przeprowadzony przez podkarpackich policjantów, zakończył się wczoraj.

Funkcjonariusze skontrolowali między innymi właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, widoczność znaków drogowych informujących o znajdującej się w pobliżu szkole oraz stan urządzeń zabezpieczających na drogach w rejonach szkół i przedszkoli. O stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach policjanci poinformowali zarządców poszczególnych dróg, którzy zobowiązani są do ich niezwłocznego usunięcia.

Najczęściej ujawniane nieprawidłowości to zbyt nisko umieszczone znaki pionowe, brak tabliczek pod znakiem D-6 "przejście dla pieszych", brakujące znaki A-17 „dzieci” oraz T-27 „przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci” w wieku od 7 do 15 lat, przede wszystkim w pobliżu szkół i przedszkoli. Stwierdzono również przypadki, gdy znaki nie były widoczne z powodu zasłaniających je drzew, albo ich zamalowania. 

Powrót na górę strony