Aktualności

Ogólnopolski konkurs dla policjantów służby dyżurnej – eliminacje wojewódzkie

Data publikacji 18.10.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji o miano najlepszego dyżurnego. Rywalizowało w nich 21 funkcjonariuszy reprezentujących komendy powiatowe i miejskie województwa podkarpackiego. Zwycięzcą został nadkom. Henryk Przyboś, dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, który będzie reprezentował Podkarpacie w finale.

Każdego dnia dyżurni jednostek Policji podejmują istotne decyzje w sprawach, od których zależy bezpieczeństwo mieszkańców. Dlatego też, służba na tym stanowisku wymaga od funkcjonariusza szczególnego zaangażowania, odpowiedzialności i doświadczenia.

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbywały się zmagania mające na celu wyłonienie najlepszego podkarpackiego dyżurnego. Eliminacje wojewódzkie patronatem objęli Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Jednodniowe zmagania podzielone zostały na dwa etapy: część teoretyczną - polegającą na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań oraz część praktyczną - obejmującą symulację pracy dyżurnego na stanowisku kierowania. Funkcjonariusze odbierali zgłoszenia telefoniczne. W tym zadaniu sprawdzane były przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz postępowania zgodnie z określonym algorytmem. Chodziło o przyjęcie zawiadomienia dotyczącego próby samobójczej i groźby wysadzenia budynku.

W turnieju wystartowali policjanci reprezentujący wszystkie jednostki województwa podkarpackiego.

Zwycięzcą został nadkom. Henryk Przyboś - dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, II miejsce zajął kom. Andrzej Farion z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, a III miejsce przypadło asp. szt. Markowi Brzezińskiemu z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Nagrody najlepszym dyżurnym garnizonu podkarpackiego wręczyli I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa. Gratulacje w imieniu Wojewody przekazał Marcin Zaborniak Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Izabela Fac reprezentująca Urząd Marszałkowski. Zwycięzcom pogratulował także i podziękował za trud włożony w pracę Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W organizację konkursu włączył się Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów w Rzeszowie.

Nadkom. Henryk Przyboś reprezentować będzie podkarpacką Policję w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 22-23 listopada w Szkole Policji w Katowicach.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.
 

Powrót na górę strony