„Bezpieczny Senior” – warsztaty dla osób starszych - Aktualności - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Aktualności

„Bezpieczny Senior” – warsztaty dla osób starszych

Data publikacji 09.04.2019

Wczoraj w ramach akcji pod nazwą „Bezpieczny Senior” policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie przeprowadzili zajęcia warsztatowe z seniorami z powiatu krośnieńskiego. Funkcjonariusze opowiadali uczestnikom między innymi o sposobach unikania zagrożeń, sytuacjach kryzysowych, podstawowych elementach samoobrony i zasadach udzielania pomocy przedmedycznej. A wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych.

Podkarpacka Policja prowadzi program profilaktyczny pod nazwą „Bezpieczny Senior”. W ramach tego programu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz Stowarzyszenie Miłośników Cergowej organizuje cykl zajęć warsztatowych dla osób starszych. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń. Wczoraj w  Domu Ludowym w Jaśliskach odbyło się spotkanie skierowane do osób mieszkających na terenie gminy Jaśliska.

Konferencja została rozpoczęta przez Mirosławę Widurek - Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”, Adama Dańczak – Wójta Gminy Jaśliska, Kamilę Kuchta – Kierownik GOPS Jaśliska. Następnie mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przywitał uczestników i przedstawił zgromadzonym tematykę spotkania. W spotkaniu udział wzięli również: Łukasz Kosiba z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Alicja Majdasz – p.o. Dyrektora GOK w Jaśliskach, Iwona Puchalik – opiekun w klubie SENIOR +, Anna Król – pracownik socjalny GOPS Jaśliska.

Pierwszym prelegentem była sierż. szt. Karolina Dykas z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która w swoim wystąpieniu omówiła sposoby unikania zagrożeń w przestrzeni publicznej. Przekazała również informacje, jakich sytuacji należy unikać, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Wyjaśniła sposoby działania przestępców w stosunku do osób starszych oraz przekonywała zgromadzonych do właściwych i bezpiecznych zachowań. Następnie mł. asp. Jerzy Ossoliński przedstawił sytuacje kryzysowe wraz ze sposobami reagowania na nie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Wskazał na tryby ścigania przestępstw. Wyjaśnił czym jest działanie w stanie wyższej konieczności i obrony koniecznej. Informację na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przedstawił mł. asp. Marek Bytnar. Dla uczestników spotkania przygotowano stanowisko z dostępem do Internetu, gdzie mieli oni możliwość praktycznej nauki obsługi tego narzędzia.

Spotkanie informacyjne zostało połączone z zajęciami praktycznymi z zakresu elementów samoobrony oraz podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia  prowadzili: instruktor Zespołu Szkoleniowo- Bojowego  Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz sierż. Kamil Witko z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie.  Policjanci prowadząc zajęcia warsztatowe podkreślali fakt, iż życie i zdrowie człowieka są największą wartością. Zebrane osoby otrzymały materiały profilaktyczne – broszury i ulotki.

Z uwagi na duże zainteresowanie  ze strony współorganizatorów, zaplanowano kolejne spotkanie z seniorami z terenów przygranicznych. Odbędzie się ono na przełomie maja i czerwca br.

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

Powrót na górę strony