Podsumowanie działań - "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Podsumowanie działań - "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Data publikacji 13.09.2019

Podkarpaccy policjanci prowadzili wczoraj działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Funkcjonariusze ujawnili 111 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Podczas akcji zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych i rowerzystów.

Niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, pośpiech czy roztargnienie mogą doprowadzić do tragicznych zdarzeń. Piesi to grupa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów, podkarpaccy policjanci prowadzili wczoraj działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Funkcjonariusze ruchu drogowego ujawnili 111 wykroczeń popełnionych przez kierujących samochodami wobec rowerzystów i pieszych.