Otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej w Lesku - Aktualności - Policja Podkarpacka

 • informacje dla nieslyszacych

Aktualności

Otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej w Lesku

Data publikacji 29.09.2019

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku. To długo wyczekiwana inwestycja. Nowoczesny budynek komendy przekazali policjantom w użytkowanie I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz reprezentanci służb i instytucji współpracujących z Policją.

Wczoraj uroczyście otwarto nowo wybudowaną siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Lesku. Ceremonię rozpoczęło złożenie meldunku nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi I Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości. Przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa przywitał gości, którzy przybyli na tę uroczystość, wśród nich: parlamentarzystów, przedstawicieli władz administracji rządowej i samorządowej, duchowieństwa, osoby reprezentujące służby mundurowe i instytucje współpracujące z Policją oraz policjantów i pracowników Policji.

W swoim wystąpieniu Komendant przybliżył historię powstania nowej komendy. Podziękował osobom zaangażowanym w tę inwestycję, mówiąc: "Chciałbym wyrazić wdzięczność wobec wszystkich tych osób, które swoją pracą, zaangażowaniem przyczynili się do powstania i oddania tego pięknego obiektu, obiektu na miarę XXI wieku".

Nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał kom. Jackowi Pączkowi, Komendantowi Powiatowemu Policji w Lesku symboliczne klucze do nowej komendy, a w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Programu Modernizacji Służb Mundurowych, bo dzięki tym środkom możliwe jest budowanie i remontowanie policyjnych obiektów oraz doposażanie Policji w nowoczesny sprzęt.

Wiele życzliwych słów, gratulacje i życzenia skierowali do leskich policjantów zaproszeni goście, wśród nich Marek Kuchciński poseł na Sejm RP, Bogdan Rzońca - poseł do Parlamentu Europejskiego, Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Starosta Leski Andrzej Olesiuk oraz Krzysztof Majcher dyrektor Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce.

Poświęcenia nowej komendy dokonał ks. Mieczysław Bąk - proboszcz i dziekan dekanatu Lesko wraz z ks. Markiem Buchmanem - duszpasterzem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

 

Budowa nowej komendy powiatowej w Lesku to inwestycja, na którą już od wielu lat czekali policjanci i mieszkańcy. Budynek administracyjny, w który dotychczas służył Policji wybudowany został w latach 30-tych XX wieku. Jego usytuowanie na osuwającej się skarpie, sprawiało, że ściany i mury oporowe pękały. Obiekt  był niefunkcjonalny i w złym stanie technicznym. W komendzie nie było recepcji, pokoju przyjęć interesantów, ogólnodostępnego sanitariatu, szatni, sali odpraw, pomieszczeń na magazyny, depozyty i archiwa. Brakowało parkingu dla interesantów, co sprawiało, że samochody parkowane były bezpośrednio przy ulicy.

Pierwotnie rozważano wariant dobudowy i remontu istniejącej siedziby, jednak ze względu na układ konstrukcyjny i usytuowanie budynku, dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów okazało się niemożliwe. Przy wsparciu władz samorządowych zdecydowano więc o budowie nowego obiektu.

Starostwo Powiatowe w Lesku już kilka lat temu przekazało komendzie wojewódzkiej działkę o powierzchni 1,07 ha z przeznaczeniem pod budowę nowej komendy. W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dzięki środkom z rządowego „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017-2020” pod koniec lipca 2017 roku ruszyły prace budowlane, a w listopadzie 2017 r. uroczyście wmurowano akt erekcyjny.

W ramach inwestycji powstał budynek administracyjny o powierzchni użytkowej 2483 m2 i kubaturze 14.435 m3, w piwnicy którego mieści się czterostanowiskowa strzelnica ćwiczebna oraz siłownia. Budynek jest nowoczesny i przestronny. Komfort pracy policjantów zdecydowanie się poprawił, lepsze są też warunki, w jakich przyjmowani będą interesanci.

W ramach inwestycji powstały również: budynek garażowo–gospodarczy, kojce dla 2 psów służbowych, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi i ogrodzenia. Całkowita wartość inwestycji to 18 372 000 złotych.

 

 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - wnętrza budynku
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - na placu przed budynkiem
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - wnętrza budynku
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - wnętrza budynku
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - wnętrza budynku
 • Uroczystość otwarcia nowej komendy w Lesku - wnętrza budynku
Powrót na górę strony