Ćwiczenia "EGIDA-19" - Aktualności - Policja Podkarpacka

 • informacje dla nieslyszacych

Aktualności

Ćwiczenia "EGIDA-19"

Data publikacji 18.11.2019

Wczoraj w garnizonie podkarpackim 135 osób, planowanych jako uzupełnienie kadr policyjnych, ćwiczyło mobilizację na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Ćwiczenia przeprowadzono w siedmiu komendach powiatowych, do których powołano rezerwistów wyznaczonych przez wojskowe komendy uzupełnień. Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, rezerwiści nabywali wiedzę policyjną dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”.

Na Podkarpaciu w ćwiczeniach brało udział 135 rezerwistów, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do konkretnych jednostek policji. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Jest to również praktyczne sprawdzenie, tego jak działa system powoływania rezerw, ponieważ Policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami.

Wczoraj o godz. 7, w siedmiu komendach powiatowych Policji w Brzozowie, Jaśle, Mielcu, Ropczycach, Sanoku, Stalowej Woli i Strzyżowie rozpoczęły się ćwiczenia obronne „Egida-19”. Rezerwiści przez cały dzień uczestniczyli w zajęciach nie tylko teoretycznych, ale także i praktycznych. W ten sposób nabywali wiedzę policyjną dotyczącą m in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji, czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy ćwiczenia zostali zapoznani z zakresem przydzielonych im zadań służbowych oraz z podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Jasło
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Jasło
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Jasło
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Brzozów
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Brzozów
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Brzozów
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Mielec
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Mielec
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Mielec
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Ropczyce
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Ropczyce
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Ropczyce
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Sanok
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Sanok
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Sanok
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Strzyżów
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Strzyżów
 • Ćwiczenia obronne - EGIDA 19 - w komendach powiatowych na terenie Podkarpacia
  KPP Strzyżów
Powrót na górę strony