Aktualności

Konferencja dla policjantów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Data publikacji 03.12.2019

"Edukacja antydyskryminacyjna dla przedstawicieli grup zawodowych" - była tematem konferencji, która odbyła się wczoraj w Markowej. Jest to ogólnopolski projekt komendy głównej i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Poruszana tematyka dotyczyła poszanowania praw i godności drugiego człowieka. Konferencję zorganizowała Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, we współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Wzięli w niej udział policjanci z komend miejskich i powiatowych województwa podkarpackiego.

Wczorajsza konferencja, to ogólnopolski projekt Komendy Głównej Policji i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Uczestników przywitała dr Anna Stróż, Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Dr Mariusz Jastrząb i Dagmara Mańka-Wizor z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, mówili o wielokulturowości, przede wszystkim o historii i tradycjach społeczności żydowskiej. Komendę Główną Policji reprezentowała Marta Krasuska - główny specjalista zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka.

Nadkom. Łukasz Gliwa - Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie - mówił o przeciwdziałaniu aktom dyskryminacji motywowanej uprzedzeniami. Odniósł się również do obchodzonego 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Jakub Pawłowski, z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów z Markowej, poruszył tematykę respektowania praw człowieka w wyjątkowo trudnych okolicznościach - w czasach okupacji niemieckiej i Holokaustu. Mówił także o postawach Polaków wobec społeczności żydowskiej w czasie wojny.  Na zakończenie uczestnicy warsztatów zwiedzili wystawę stałą muzeum.

Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi bardzo ważny element działania tej służby. Szczególnym zobowiązaniem dla formacji, dysponującej uprawnieniami do legalnej ingerencji w prawa i wolności obywatelskie jest konieczność podnoszenia jakości działania w zakresie respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

  • Konferencja dla policjantów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
  • Konferencja dla policjantów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
  • Konferencja dla policjantów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
  • Konferencja dla policjantów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
  • Konferencja dla policjantów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
  • Konferencja dla policjantów w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej