Komunikat w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku

Data publikacji 02.01.2014

K O M U N I K A T

 W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. 2013 r. poz. 829)  w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie osób i mienia, informujemy, że:

 • postępowania w sprawie wydania, zawieszenia lub cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej lub licencji pracownika zabezpieczenia technicznego wszczęte i niezakończone do dnia 1 stycznia 2014 r. zostaną umorzone. 
   
 • osoby,  które w dniu 31 grudnia 2013 roku  posiadały ważną licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego zostaną z urzędu wpisane odpowiednio na listę kwalifikowanych pracowników fizycznej lub na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
   
 • każda osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego otrzyma zaświadczenie o wpisie na wymienione listy. 
   
 • do dnia 31 marca 2014 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony jest ważna w dniu 31 grudnia 2013 r. licencja pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

 

Szczegółowe informacje na temat wpisów na listy kwalifikowanych pracowników ochrony można uzyskać w siedzibie Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, znajdującej się w miejscowości Zaczernie 124, budynek D p.36, numery telefonów kontaktowych 17 858 2577 lub 17 858 2596.

 

Zaświadczenia dla osób zatrudnionych w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych mogą być doręczone za pośrednictwem pracodawców. Warunkiem zastosowania powyższego trybu jest przesłanie wykazu osób zawierającego nr ewidencyjny pesel, aktualny adres zamieszkania, rodzaj, stopień i numer licencji pracownika oraz pełnioną funkcję, o której mowa w art 28 ust. 2 pkt 3 znowelizowanej ustawy o ochronie osób i mienia. Ponadto wraz z wykazem należy podać dane adresowe na jaki maja być przesłane zaświadczenia oraz osobę wyznaczoną przez pracodawcę do  kontaktów w tej sprawie z WPA KWP w Rzeszowie. 

 

Pliki do pobrania

 • 31 KB
 • 44.5 KB
 • 42.5 KB
Powrót na górę strony