Stop korupcji

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).

 

Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są:

 

  • przekupstwo (łapownictwo),
  • wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,
  • płatna protekcja,
  • handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,
  • nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,
  • uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,
  • świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,
  •  faworyzowanie,
  •  nepotyzm, kumoterstwo.


Jeśli znane Ci są takie zachowania, poinformuj
Wydział do Walki z Korpucją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 

tel. 47 821-29-44

e-mail: korupcja@rz.policja.gov.pl

 

Jeśli znane Ci są takie zachowania policjantów bądź pracowników Policji, poinformuj
Wydział w Rzeszowie Zarządu II Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji

 

tel. 47 821 27 80

e-mail: bswrz@rz.policja.gov.pl

PAMIĘTAJ!!!
Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.

Powrót na górę strony